Kappe båret på begge skuldre?

BYGGEKRISE:I NORDJYSKE (søndag 25.1.) fremlægger formanden for Dansk Byggeri i Nordjylland, Knud Kristensen, der tillige er byråds- og folketingsmedlem, en fin opfordring til handling i en situation, hvor krise er ved at tvinge beskæftigelse og aktivitet i samfundet i knæ. Fremrykning af offentlige investeringer i kommuner, regioner og stat kunne er hovedbudskabet fra Knud Kristensen. Det er der god logik og er i øvrigt helt på linje med, hvad vi fra Socialdemokraternes side har peget på gennem længere tid. Bankpakke 1 og 2 har desværre været nødvendige forudsætninger for at løse op for krisen i den finansielle sektor; men det er desværre ikke tilstrækkeligt for at sikre virksomheder og deres medarbejderes fortsatte aktivitet og beskæftigelse, derfor skal vi have en vækst- og beskæftigelsespakke med hovedvægt på investeringer i vores fælles velfærd skoler, institutioner for børn, unge og ældre, infrastruktur. Der er mange relevante opretningsopgaver. Vi kan med god fornuft kombinere med at renoveringerne skal bidrage til miljø- og klimaindsatsen. Bedre isolering, nye teknologi til energibesparelser kan medvirke til forbedring af CO2 reduktionen. Socialdemokraterne støtter Dansk Byggeris forslag og medvirker gerne til en bred løsning med sigte på vækst, beskæftigelse, klima og miljø. Problemet bliver imidlertid, om formanden for Dansk Byggeri i Nordjylland kan få folketingsmedlem Knud Kristensen med, da det, vi hidtil har fået at vide fra VK og O, er, at der ikke skal gøres noget. ”Krudtet skal blive i kælderen”, siges der. Derfor skal jeg spørge Knud Kristensen. Dækker det fornuftige udspil også vilje hos Det Konservative Folkeparti og regeringen? Hvis det ikke er tilfældet, så står vi med et stort problem for Knud Kristensen med at bære kappen på begge skuldre!