Kappelborg tur-retur

Kommunen indstillet på at købe del af frasolgt areal tilbage

En del af Kappelborgskolen er tidligere frasolgt til kommercielle formål, som kan spille sammen med aktiviteterne i Skagens kommende kulturhus. Nu har økonomiudvalget besluttet at købe en mindre del af det frasolgte tilbage. Tilbagekøbet er en del af en pakkeløsning, som også indebærer nedrivning af en bygning på det frasolgte areal. Det drejer sig om en "nyere" tilbygning ud mod Nørreled. Ny efter Kappelborgske forhold. - Tilbygningen er fra 50'erne, oplyser teknisk direktør Mikael Jentsch, Frederikshavn Kommune. Baggrunden for tilbagekøbet er, at der har været modstridende interesser om udnyttelsen af det frasolgte areal. Ejeren, entreprenør Lars Trie, Frederikshavn, har ønsket at opføre en værelsesbygning i tilknytning til den restaurant, som han vil indrette i en tilstødende bygning. Kultur- og fritidsudvalget synes imidlertid, det er en dårlig ide med et nybyggeri på dét sted. Med tilbagekøbet af ejendommen sikrer kommunen sig mod nybyggeri og opnår samtidig bedre adgangsforhold til Kappelborg fra Nørreled. Tilbagekøbet skal ske til en pris, der afspejler ejendommens relative andel af den samlede ejendom med udgangspunkt i den oprindelige salgspris. I aftalen indgår, at der udstykkes et areal til kommunen på 500 m2 mod Nørreled, samt at Trie kun må opføre nybyggeri med direkte tilknytning til restaurantdrift, så som velfærdsrum og toiletfaciliteter. Økonomiudvalget venter, at aftalen kan gennemføres inden for en ramme på 1,5 mio. kr.