Skolelukninger

Kappelborgskolen er atter på tynd is

S vil drøfte lukning af skole fremfor forringelser på alle skoler

SKAGEN:Det socialdemokratiske mindretal i Skagen Kommune ønsker atter at drøfte nedlæggelse af en skole i Skagen i stedet for hele tiden at skulle spare hist og her for at få budgettet til at hænge sammen. Socialdemokraterne har én gang - for knap to år siden, da partiet havde flertal i byrådet - vedtaget at lukke Kappelborgskolen, men den beslutning ændrede Venstre, som lovet i valgkampen, da magten i byrådssalen efter valget i november 2001 flyttede sig fra Socialdemokraterne til Venstre. - Vi har lige fået en ekstern rapport om forholdene på skoleområdet, hvor Venstre havde pålagt konsulent ikke at tage stilling til antallet af skoler, men alligevel står der i rapporten mange gange, som jeg læser rapporten, at det bliver nødvendigt at nedlægge en skole i Skagen. - Derfor vil vi ikke være med til endnu engang at drøfte besparelser og derved forringelser på skoleområdet, når man, som rapporten så entydigt anviser, mere fornuftigt kan spare mange penge ved at lukke en skole uden at skulle forringe hele skoleområdet, siger socialdemokraternes leder, 1. viceborgmester Bjarne Kvist. Børne- og kulturudvalget skulle onsdag drøfte, hvordan man kunne finde besparelser på 710.000 kroner, men udvalget kom aldrig i gang med snakken. - Jeg indledte mødet med at byde velkommen og konstatere, at der kun var ét punkt på dagsorden. Socialdemokraterne bekendtgjorde så, at de ønskede sagsbehandlingen flyttet til byrådssalen, fortæller udvalgets formand, Karsten Hemmingsen (V). - Det har jeg ikke oplevet før. Normalt sagsbehandler man i udvalgene og træffer en beslutning enten i enighed eller det modsatte. Derefter kommer sagen så i byrådssalen for politiske markeringer af holdninger, men jeg har aldrig oplevet, at man i byrådssalen foretager en egentlig sagsbehandling. Men et byrådsmedlem har ret til at forlange en sag behandlet i byrådssalen, så det bliver den naturligvis, konstaterer Karsten Hemmingsen. Udvalget skulle have taget stilling til en indstilling fra forvaltningen om blandt andet at spare på specialundervisningen af de svagere børn samt på nedlæggelse af en stilling som uddannelses- og erhvervskonsulent. - Vi vil ikke være med til bevidstløse forringelser, når vi nu har dokumentation for, at vi kan spare mange penge ved at nedlægge en skole. Det ville være grotesk at vedtage besparelser og forringelser nu uden at tage rapporten med i drøftelserne. - Det er også grotesk, at vi nednormerer med 70 børnehavepladser som konsekvens af et faldende børnetal uden at turde drøfte antal skoler. Da vi senest drøftede skolelukning gik alt for meget op i tal og prognoser, men nu kan alle se, at vi havde ret; børnetallet falder drastisk, og så man vi som på alle andre område tilpasse forholdene - også antal skoler, siger Bjarne Kvist. Han vil ikke sige, om Socialdemokraterne holder fast i, at det er Kappelborgskolen, der i givet fald skal lukkes. - Personligt har jeg ikke ændret holdning, så jeg synes, at det er Kappelborgskolen, vi må nedlægge. Ankermedets Skole er lige udbygget, og Hedeboskolen er en tidssvarende skole, så vi har reelt ikke noget valg. - Rapporten siger også, at vi allerede her og nu kan spare mange penge ved at rationalisere og lave samdrift. Vi kan spare 13 lærerstillinger her og nu, og der er gjort op i penge en del. Vi synes, at vi skylder kommunens borgere at gøre arbejdet grundigt og tage rapporten alvorlig, siger Bjarne Kvist. Venstres leder, borgmester Hans Rex, sidder på sin stol i dag godt hjulpet af, at partiet gik til valg på at bevare Kappelborgskolen, hvad partiet også gjorde, da et flertal af vælgerne havde krydset af ved V. Hans Rex, vil Venstre nu være med til at drøfte nedlæggelse af en skole? - Det er jeg ikke i stand til at svare på. Vi drøfter i Venstre løbende, hvordan vi forholder os til forholdene i kommunen, og det vil vi også gøre i denne sag.