Kappelborgskolen lukker i 2005

Brovandevej, Trindelvej og Sct. Clemensvej bliver ny skolegrænse

SKAGEN:Fra 1. august 2005 er der kun to folkeskoler tilbage i Skagen, nærmere bestemt Ankermedets Skole og Hedeboskolen, begge med elever fra børnehaveklasse til 9. klasse. Kappelborgskolen stopper som selvstændig skole per 31. juli 2005, men bygningerne skal derefter ifølge indstillingen anvendes til blandt andet undervisning af 10. klasser. Skillelinjen mellem Ankermedets Skole og Hedeboskolens skoledistrikt tegnes til den tid af Brovandevej, Trindelvej og Sct. Clemensvej, sådan at børn vest for denne skillelinje optages i Hedeboskolens distrikt og børn med bopæl øst for skillelinjen optages i Ankermedets Skoles distrikt. Børn med adresse på de tre veje kommer også ind under Hedeboskolens skoledistrikt. Det er i korte træk den indstilling fra økonomiudvalget, som byrådets medlemmer skal tage stilling til mandag aften, og selv om de fremmødte medlemmer af økonomiudvalget alle kunne gå ind for denne indstilling, bliver der garanteret debat i forbindelse med vedtagelsen i byrådet. Enigheden i økonomiudvalget skal da også tages med forbehold. Venstres Inger Støtt, der tidligere har meddelt, at hun formodentlig vil stemme nej til forslaget om at lukke Kappelborgskolen, havde nemlig meldt afbud til økonomiudvalgsmødet, og desuden har også Ole Knude Jensen (V) og Peter Sørensen (V), der ikke er med i økonomiudvalget, meddelt, at de vil stemme nej til forslaget i byrådet. Byrådsmedlemmerne vil formodentlig også bruge en del tid på at diskutere, hvorfor Venstre ikke, da partiet satte kursen i valgkampen for et par år siden, kunne forudse, at man blev nødt til at lukke en skole i Skagen, når nu både Socialdemokratiet og Det konservative Folkeparti havde fattet situationen med faldende børnetal. Men nu er meldingen altså fra Venstres borgmester, Hans Rex, at Kappelborgskolen skal lukke i sommeren 2005, og at der er et hav af spørgsmål i den forbindelse, som han ikke i øjeblikket er i stand til at svare på. - Der skal laves en handlingsplan, der sikrer så tryg en overgang for børnene som muligt. Mange af detaljerne skal løses af administrationen, og der er nedsat et udvalg, hvor de tre skoleledere fra folkeskolerne i Skagen samt skoledirektøren er repræsenteret, fortæller borgmesteren. Når man vil lukke en skole, er der krav om, at det skal sendes i høring, og det vil også ske i dette tilfælde. Der er desuden lagt op til, at børne- og kulturudvalget på sit møde 6. august skal se på en handlingsplan, der blandt andet sikrer så tryg en skolegang som overhovedet muligt for de børn, der er indskrevet på Kappelborgskolen. På samme møde skal børne- og kulturudvalgets medlemmer også se nærmere på blandt andet de anbefalinger, som den efterhånden meget omtalte KL-rapport kom med. Og nu kan man måske endda bruge nogle af anbefalingerne uden at skulle diskutere, om der også mellem linjerne opfordres til at lukke en skole i Skagen.