Karakter til Jobcentret

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:De har været udskældte til tider - jobcentrene - som er et resultat af kommunalreformen. Men nu viser ny undersøgelse, der er foretaget, at virksomhederne er meget tilfredse med jobcentrene. Det er noget, der glæder Lone Becker, der er chef for jobcenteret i Brønderslev. I Brønderslev Kommune har i alt 103 virksomheder givet deres mening til kende, og i alt svarer godt 67 procent af virksomhederne, at de er enten tilfredse eller meget tilfredse med den service, Jobcenteret leverer. Lone Becker fortæller, at responsen bl.a. er: - Vi får at vide, at vi overholder vores aftaler. Vi tager opsøgende kontakt til virksomhederne. Det viser sig blandt andet ved, at knap 80 procent af de godt 100 virksomheder har haft besøg af Jobcenteret siden vores start. - Vi har rent faktisk besøgt alle virksomhederne, men nogle har sikkert glemt det, da besøget kan være foretaget i januar 2007. - Jobcenteret er en del af den store kommunalreform. Og heldigvis genkendes de telefonproblemer, man ser i politireformen, ikke her. 75 procent af virksomhederne er enten meget tilfredse eller tilfredse med muligheden for at komme i kontakt med Jobcenteret. Men træerne vokser ikke ind i himlen, som også Lone Becker selv peger på: - Nogle af de adspurgte virksomheder oplever, at det kan være svært at komme igennem til den rette person blandt andet på en kort telefontid. Det gælder dog kun for socialrådgiverne. Men vi er hele tiden opmærksomme på, hvordan vi kan forbedre vores service, siger Lone Becker. At der fortsat vil være brug for Jobcenter Brønderslev, er virksomhederne også enige om. 70 procent svarer, at de vil anbefale andre virksomheder at bruge jobcenteret, og det betyder, at samarbejdet med erhvervslivet vil intensiveres: - Vi vil meget gerne styrke samarbejdet med arbejdsmarkedets parter, og det gælder alle aktører. Det bliver ikke mindre vigtigt i den kommende tid, hvor økonomer igen spår større ledighed. Den landsdækkende undersøgelse viser, at det oftest er på områderne: Fleksjob, rekruttering, løntilskudsjob, virksomhedspraktik og opfølgning på sygedagpenge. Resultaterne for Jobcenter Brønderslev svarer godt til resultaterne for de øvrige 12 pilotjobcentre.