Karakterlister kan ikke bruges

Lærerformand advarer mod brug

HJØRRING:Formanden for Danmarks Lærerforenings Nordkreds, Lars Busk Hansen, har mere end svært ved at se, hvad man kan bruge karakterlisterne til. - Det ville være meget dumt, hvis forældre begyndte at vælge skole efter det, for gennemsnittet svinger fra år til år, så det er i hvert fald ikke et parameter, man kan bruge til det. Der er også så mange andre ting end eksamensresultaterne, der spiller ind i det at have en god skole, siger Lars Busk Hansen. På de gode skoler kunne man måske forestille sig et ønske om, at eksamensgennemsnittet kunne bruges til en slags resultatløn, men det vil lærerkredsformanden ikke arbejde for. - Det ville sætte Folkeskolen i en dårlig situation, hvis man begyndte alene at fokusere på karaktererne. Man kan frygte, at man begyndte at rette al undervisning på overbygningen hen mod eksamen. Jeg kan heller ikke udelukke, at karakterne ville stige, hvis lønnen afhang af det, siger Lars Busk Hansen. Han mener ikke, det vil være til nogens fordel at fokusere så meget på karakterne - hverken for de elever, der forlader skolen, eller for dem, der går videre i uddannelsessystemet: - Vi skal ikke begynde at indrette vores skole efter karakterer. Der er mange andre faktorer i spil for at have en god skole.