Karetmagerværksted skal rives ned

Kommunalbestyrelsen har netop accepteret købstilbud fra ejer, der længe har ønsket et salg

Det gam­le ka­ret­ma­ger­værk­sted i Ravn­kil­de på hjør­net af Tradsvejen og By­ga­den er et af de to huse, som den lokale byfornyelsesgruppe øns­ker Nør­ag­er Kom­mu­ne kø­ber og ef­ter­føl­gen­de jæv­ner helt med jor­den. Det an­det er den gam­le brugs­byg­ning. Foto: Gre­te Dahl

Det gam­le ka­ret­ma­ger­værk­sted i Ravn­kil­de på hjør­net af Tradsvejen og By­ga­den er et af de to huse, som den lokale byfornyelsesgruppe øns­ker Nør­ag­er Kom­mu­ne kø­ber og ef­ter­føl­gen­de jæv­ner helt med jor­den. Det an­det er den gam­le brugs­byg­ning. Foto: Gre­te Dahl

RAVNKILDE:Inden for en overskuelig tid vil det gamle karetmagerværksted med privatbeboelse i Ravnkilde på hjørnet af Tradsvejen og Bygaden blive jævnet med jorden. Bag den planlagte nedrivning står Nørager Kommune, og her har kommunalbestyrelsen netop på et lukket møde accepteret et købstilbud fra husets ejer. - Baggrunden for at vi ønsker at købe huset til nedrivning er ønsket om at øge trafiksikkerheden i vejkrydset, pointerer borgmester Poul Larsen (K). Fra den nedsatte byfornyelsesgruppe i Ravnkilde har der også været et ønske om at kommunen overtog det gamle nedlagte karetmagerværksted samt den tidligere brugsbygning og efterfølgende rev dem ned. - Men vi har dog indtil videre ikke kunnet blive enige med ejeren af brugsen om købsprisen, pointerer Poul Larsen. Det er dog ikke penge fra den afsatte byfornyelsespulje for Ravnkilde, der nu skal finansiere købet af karetmagerværkstedet. - I stedet tager vi pengene fra den afsatte konto for sanering af boliger i Nørager Kommune, tilføjer borgmesteren. Skifte til ældrebolig Ejer af karetmagerværkstedet med tilhørende privatbeboelse er 83-årige karetmager Aksel Andersen. Han har i flere år ønsket at sælge sit hus til Nørager Kommune, fordi han fandt det oplagt at rive det ned for at øge trafiksikkerheden på det strategiske sted i Ravnkilde by. I købsaftalen med kommunen indgår, at han efter eget ønske får tildelt en af de nye ældreboliger i landsbyen. Tidspunktet for hvornår han kan overtage sin nye bolig bliver ifølge borgmester Poul Larsen afgørende for, hvornår kommunen efterfølgende igangsætter nedrivningen af bygningerne på Tradsvejen 2. Værksted lukket i 1990 Aksel Andersen overtog i sin tid karetmagerværkstedet efter sin far, hvornår husker han dog ikke præcist. - Bygningerne her på Tradsvejen blev oprindeligt bygget i 1921 og en tilbygning i 1926. Sidste tilbygning foretog min far tilbage i 1950, husker Aksel Andersen, der selv lukkede karetværkstedet i 1990 og stadig bor i den tilhørende privatbolig. Han håber dog at der hurtigst muligt bliver en ældrebolig ledig til ham i Ravnkilde, efter at han i flere år har ønsket at sælge til Nørager Kommune. Ifølge den seneste offentlige vurdering er bygningen værdisat til 400.000 kroner, heraf 66.600 kroner for den 681 kvadratmeter store grund.