Karius og Baktus ...

Efterslæbet efter de borgerliges kommunalreform, nødvendiggør en centralisering af børnetandplejen, skriver byrådsmedlem Jette Toft (SF).

Jette Fabricius Toft(SF) - lokalpolitikerne gør det beskidte arbejde.

Jette Fabricius Toft(SF) - lokalpolitikerne gør det beskidte arbejde.

Karius og Baktus ... ... har ikke levet forgæves, tværtimod! Huller i tandforståelsen breder sig hastigt, og der er for længst målt uhensigtsmæssige bakterier i manges baggrundsviden om overgangen til kommunal børne- og ungetandpleje i Frederikshavn Kommune. En vis historik kan være relevant i denne sammenhæng, hvis det skal gøres klart, at politikerne bestemt ikke er gået målrettet efter centraliseringstanken, men har haft en opgave, der gik på at få et budget 2012 til at hænge sammen. Det er stadig efterslæbet fra Fogh og Løkkes kommunalreform 2005, der kræver, at lokalpolitikerne ultimo 2011 skal gøre det såkaldt beskidte arbejde. Lur mig, om ikke en del af kritikerne dengang stemte på V, C eller DF?! Desuden er alle udbudsregler fulgt til punkt og prikke, også med hensyn til tidsfaktoren, da det jo hele tiden har været kendt, hvornår kontrakterne udløb, så det har ikke været en overraskelse for nogen involverede. Jeg håber derfor, at kritikerne over tid vil ændre (tand)stilling! Glædelig jul til alle!