Karlo Jensen vil undersøge behov

Børnene er samlet i én børnehave af praktiske grunde

AABYBRO:Aabybro Skolebestyrelses oplysninger om, at der er et stort behov for at oprette en modtage-børnehaveklasse, som også skal tilbyde den tidlige sprogstimulering til de tre til seks årige flygtningebørn, er nye for Karlo Jensen (V). Han er formand for kulturudvalget. - Vi udsatte oprettelsen af en børnehaveklasse med flygtningebørn i foråret, fordi behovet den gang ikke var til stede. Det er nyt for mig, at der nu er et så stort antal børn til en modtage-børnehaveklasse, og jeg vil derfor se på tallene, siger Karlo Jensen. Han erkender, at der er lovkrav om at tilbyde de yngste flygtningebørn den tidlige sprogstimulering. - Og det er meget vigtigt, at børnene får den af hensyn til integrationen, siger han. - Derfor vil vi snarest i kulturudvalget se på sagen. Samtidig skal vi diskutere oprettelsen af en modtage-børnehaveklasse i forbindelse med de nuværende forhandlinger om budget 2003, siger Karlo Jensen. - Såfremt børnetallet holder, så håber jeg, at vi allerede i år kan oprette en modtage-børnehaveklasse, siger formanden for udvalget. Desuden tilføjer han, det er af praktiske årsager, at de 17 flygtningebørn er samlet i én og samme børnehave, nemlig Thomasmindeparkens Børnehave. - De er også samlet i én SFO, og det sker af hensyn til blandt andet brugen af tolke, siger Karlo Jensen.