EMNER

Karna Strandbys kandidat

Oplandsbyen lavede afstemning allerede på opstillingsmøde

STRANDBY:Det første orienterings- og opstillingsmøde forud for ældrerådsvalget i november måned blev holdt i Strandby Hallen med omkring 30 deltagere. Og det resulterede i, at forsamlingen besluttede sig for at opstille Karna Madsen som Strandbys eneste kandidat til ældrerådet. Hun havde dog to modkandidater, men forsamlingen indvilgede i at reducere antallet af kandidat til bare en - fordi det vil give byens de bedste muligheder for at være repræsenteret i det nye råd - efter at nye valgregler er trådt i kraft. Formanden for Ældrerådet, Erik Pallisgaard, Farsø, fortalte om ældrerådet, som det ved lov blev bestemt, at alle kommuner skulle have fra 1998. - Dengang ved det første valg lavede vi en aftale, så vi tilgodeså alle områder på den måde, at man på forhånd bestemte, at der skulle vælges en repræsentant for de fire områder Hvalpsund, Ullits, V. Hornum og Strandby, mens Strandby skulle vælge tre medlemmer. Denne måde er nu ulovlig, så nu er det de syv, der får flest personlige stemmer, der bliver valgt, forklarede Erik Pallisgaard. Husk at stem Han opfordrede de fremmødte til at bakke op om valget og til at finde en repræsentant, der kunne repræsentere deres område. Med den store opbakning ved det seneste valg ser han gerne, at stemmeprocenten bliver ligeså høj som dengang, da den var på 66 procent. Det fik Inge Ljungberg, Strandby, som er nuværende medlem af Ældrerådet, til at sige,at man skulle gøre noget for at finde en kandidat, som havde mulighed for at samle stemmerne i Strandby-området, da der jo ikke er så mange stemmer at hente her som i Farsø. Erik Pallisgaard opfordrede på mødet de forskellige ældreforeninger i kommunen til at henvende sig til Ældrerådet med de ting de hører om, da de lokale foreninger bedst ved, hvor skoen trykker i de forskellige områder.