EMNER

Karolinelundsvej så småt åbnet igen

Firesporet trafikåre tager form, men først fra nytår er den helt klar til brug

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Karolinelundsvej bli­ver kob­let på Søn­der­bro-kryd­set. I sam­me om­gang skal Fyensgade skæ­res over og bli­ver kob­let på Bornholmsgade. Foto: Gre­te Dahl

AALBORG:Byggerodet er der stadig. Men nu kan trafikanterne for alvor begynde at ane formen på Aalborgs nye udgave af Karolinelundsvej. Fra at være en to-sporet vej, er den godt på vej til at blive lavet om til en firesporet vej, der ventes at få en markant betydning for trafikafviklingen omkring Aalborgs centrum. Karolinelundsvej skal efter planen virke som omfartsvej og sluse trafikken uden om bykernen og dermed tage trykket af Nyhavnsgade, der bliver indsnævret fra fire til to spor. Nyt ben i vejkryds Forlægningen af Karolinelundsvej skal samtidig dæmme op for de trafikale problemer i Kjellerupsgade, som har været præget af tung trafik til og fra havneområdet. Udover at Karolinelundsvej bliver firesporet, sker der også en markant ændring af Karolinelundsvej vejføring. Den får nemlig direkte forbindelse til krydset Sønderbro/Jyllandsgade. Det betyder, at Fyensgade bliver skåret over og kobles på Bornholmsgade. Sidstnævnte kobles på Karolinelundsvej i et T-kryds. Det store ombygningsarbejde på Karolinelundsvej gik i gang i februar, og det ventes først at være færdig omkring nytår, men allerede nu er vejen så småt åbnet for trafik. Bilerne må i nordgående retning køre ud fra Bornholmsgade på Karolinelundsvej. Men bilisterne må ikke svinge til venstre i retning mod krydset ved Sønderbro/Jyllandsgade. Det er indtil videre forbeholdt busserne. Banespor gemt væk Og bilerne kan heller ikke i den nordlige ende af Karolinelundsvej svinge ind fra Østerbro, selv om vejen sådan set er færdig. Det ville ophobe alt for meget trafik i den sydlige ende, hvor arbejdet med at smelte Fyensgade, Bornholmsgade og Karolinelundsvej sammen først lige er begyndt. For cyklisterne er der også gode nyheder i ombygningen. Der bliver nemlig cykelsti på begge sider af Karolinelundsvej, og de gamle jernbanespor, som man risikerede at få fælgen ned i, forsvinder under et lag asfalt.