Planteavl

Kartoffel-høsten

Henrik Krogh fra LandboNord betegner årets kartoffelhøst som middel. I Østvendsyssel bliver der primært produceret melkartofler i stedet for spise- og læggekartofler. Mange kartofler i landsdelen ryger til AKV Langholt. Selskabet ejes af ca. 300 kartoffelavlere, der på andelsbasis har forpligtet sig til at levere de fornødne råvarer til virksomheden.