Kasseformet sandklit er OK

Parkeringsklit i Gl. Skagen accepteret trods højdeforskel på over to meter efter byggeri

Op til over to meter højere end før byggeriet af den underjordiske parkeringskælder er den kasseformede klit ved Jeckels blevet målt til ud mod Jeckelsvej. Foto: Peter Broen

Op til over to meter højere end før byggeriet af den underjordiske parkeringskælder er den kasseformede klit ved Jeckels blevet målt til ud mod Jeckelsvej. Foto: Peter Broen

Selv om den underjordiske parkeringskælder i en klit ved Jeckels i Gl. Skagen har ændret klittens form væsentligt og sine steder har hævet klitten i vejret med tæt på et par meter, er konklusionen i Frederikshavn Kommune, at det er helt OK. Forudsætningen for byggeriet var ellers, at klitten skulle genskabes med den størrelse og form, den havde inden byggeriet. - Det lyder af meget, er kommentaren fra formanden for plan- og miljøudvalgsformand John Christensen (V), da han konfronteres med de nye koteopmålinger, der er gennemført af en landinspektør. Den ny opmåling bad John Christensen om, da NORDJYSKE i forsommeren omtalte klitten, der havde fået vokseværk. Opmålingerne viser, at klitten i randen ud mod Jeckelsvej er vokset med fra 1,76 meter og helt op til 2,03 meter sammenlignet med før. - De koter har jeg ikke hæftet mig ved, siger John Christensen og fremhæver i stedet opmålinger fra det øverste af klitten, der fortæller at klitten er blevet cirka fra 30 og til en halv meter lavere, end den var før. - Tove Sommer har været oppe og se den, og syntes det så godt ud. Jeg har også selv været på besigtigelse og synes, det er lavet pænt. Når først marehalmen får fat, så den får lov at gro til, så skal det nok blive flot, mener John Christensen. Han siger derfor, at han har taget de ny koteopmålinger, som bygherren blev bedt om at komme med på grund af avisomtalen, til efterretning. - Det har jeg gjort ud fra den forklaring, jeg har fået af Tove Sommer, og synes derfor ikke, at der var grund til at bringe sagen op i udvalget, forklarer John Christensen. Ingeniør i kommunens myndighedsafdeling, Tove Sommer, fremhæver over for NORDJYSKE, at der efter hendes opfattelse ikke er væsentlig forskel på klitten før og nu. - Den er blevet lidt stejlere ud mod Jeckelsvej, mere kasseformet, men til gengæld er toppen op til en halv meter lavere end før, påpeger Tove Sommer. Hun siger samtidig, at der var givet ibrugtagningstilladelse til bygherren inden avisomtalen.