Frederikshavn

Kassen bugner

FREDERIKSHAVN:Det kommunale forsyningsområdes pengekasse bugner. - En rigitg solstrålehistorie, siger formanden for teknisk udvalg, Jens Hedegaard Kristensen (CD), om den takstfinansiserede del af kommunens regnskab for 2003. Det takstfinansierede områder får et overskud på ca. 30 mio. kr. Mest bidrager fjernvarmen med. Derefter følger kloak og vand. Millionerne bliver i kommunekassen, men kommer alligevel brugerne til gode. De kan regne med en periode uden takststigninger - med mindre, der kommer uforudsete begivenheder, som pludselig presser udgifterne op. - Samtidig får vi mulighed for at lappe mere på ledningsnettet og afdrage på gælden, siger Jens Hedegaard. Det er bl. a. de senere års renovering af ledningsnettet, som nu begynder at give økonomisk afkast. Medvirkende til et godt økonomisk resultat er også et usædvanligt lavt sygefravær på mellem 3 og 4 procent inden for personalet på forsyningsområdet.