Kassen er gabende tom Budgettet skrider igen Skole- og socialområde skal spare

Sparerunde i foråret og sparetiltag i august rækker ikke - udvalgene skal finde nye besparelser for 2003

Skolevæsen 3. september 2002 08:00

LØKKEN-VRÅ: Kulturudvalget er pålagt at finde besparelser på 338.000 kroner indenfor skoleområdet, mens socialudvalget skal finde 600.000 kroner indenfor eget fagområde. Det sker som en følge af, at de kommunale udgifter nu igen er skredet. Årsagen er øgede udgifter på de lovbundne opgaver. - Vi har i økonomiudvalget behandlet budget 2003, og der er desværre sket noget med økonomien, siden vi indgik budgetforliget i foråret og siden kommunalbestyrelsen sidst var samlet i august. Blandt andet viser den seneste budgetopfølgning, at de lovbundne udgifter - skal-opgaverne - er steget med et par mio. kroner siden marts, siger borgmester Knud Rødbro. - Vi indstiller til kommunalbestyrelsen, at stigningen mellem 31. marts og 31. juni på kulturudvalgets område skal finansieres indenfor folkeskoleområdet i 2003, tilføjer Knud Rødbro. - Kulturudvalget skal med andre ord finde 338.000 kroner, indenfor eget område, mens socialudvalget skal finde 600.000 kroner indenfor eget område. Vi har lige været gennem en sparerunde og vi kan ikke begynde at åbne hele budgetområdet en gang til for at finansiere 338.000 kroner på kulturudvalgets område. Derfor er vi nødt til at sige, at udvalget må finde pengene selv, mener borgmesteren. Tre mio. i kassen I august besluttede kommunalbestyrelsen, at de tre mio. kroner, der kommer ind for salget af boldbanerne i Løkken skulle bruges til anlægsopgaver i kommunen. Med den nye økonomiske forværring ønsker økonomiudvalget at ændre denne beslutning, så pengene for salget bliver i kassen, indtil regnskabet for 2002 er afsluttet. Salget af boldbanerne i Løkken afventer en undersøgelse, der kan påvise, om grunden er forurenet, og om der i så fald skal ske en rensning. - Vi er ved at komme lidt tættere på et salg af grunden i Løkken. Kun en fjerdedel af grunden kan give problemer, og amtet foreslår, at vi skal tage tre jordprøver - dels i ti centimeters dybde dels i 50 centimeters dybde. Er disse prøver i orden frigiver amtet området - og så kan vi få handlen realiseret, tilføjer Knud Rødbro, der iøvrigt også i august ønskede at beholde de tre mio. kroner i kassen til regnskabet for 2002 var gjort op. - Situationen er forværret siden sidst vi var samlet - så nu er der enighed i økonomiudvalget om den betragtning, oplyser Knud Rødbro. Samtlige stående udvalg har gennemgået skal-udgifterne, og opgørelsen viser, at økonomien er forværret med cirka to mio. kroner. - I forhold til budgetforliget fra foråret mangler vi to mio. kroner. Vi havde i årene fremover forventet et resultat på syv mio. kroner, men vi nu nede på en kassebeholdning fem mio. kroner. Nu kan vi ikke bære at komme længere ned. Det er også derfor at udvalgene skal finde pengene indenfor eget område. Vi har brug for stødpuden på de tre mio. kroner - og derfor tager vi anlægskronerne - vi har ikke andre muligheder, forklarer Knud Rødbro. - Det eneste håb vi nu har tilbage er, at vi også næste år vil få penge som særligt vanskeligt stillet kommune. Disse penge er ikke indregnet i budgettet, og det kunne være med til at redde os til næste år, understreger Knud Rødbro. Ringe trøst Borgmesteren konstaterer, at de lovbundne opgaver sluger syv-otte mio. kroner om året af den kommunale drift. - Og vores indtægtsgrundlag stiger ikke tilsvarende. Derfor bliver det sværere og sværere at finde pengene. Vi har været inde og spare på områderne hvert eneste år i lang tid. Vi har ikke sat serviceniveauet op. Men der bliver flere og flere personer, der kommer ind under de lovbundne tilbud. Øgede udgifter til blandt andet sygedagpenge og til elever med vidtgående handicap er årsag til de øgede udgifter. - Vi kan ikke sige nej til at betale til et barn, der for eksempel tager mod en handicapordning i en anden kommunen. Vi skal betale, og derfor kan vi kun skære i tilbudene til normalområdet. Så længe vi er indenfor normalområdet, er det os, der bestemmer serviceniveauet, tilføjer han. Eneste trøst for politikerne i Løkken-Vrå Kommune er, at andre kommuner har lignende problemer. - Vi skal ikke klynke her. Vi er en lille kommune, men Aalborg Kommune sidder med problemer, der ligner vores - de er bare 20 gange så store. De skal finde 150 mio. kroner - det svarer til 7,5 mio. kroner her i kommunen, og det var det, vi fandt i sparerunden i foråret, tilføjer Knud Rødbro, der konkluderer, at det ikke hjælper at lægge to nabokommuner sammen. - Vi skal lægges sammen med en kommune på Sjælland, før det batter - en af de kommuner der har et højere indtægtsgrundlag, smiler borgmesteren. Kommunalbestyrelsen skal mandag 9. september førstebehandle budgettet for 2003.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...