EMNER

Kassen er ikke smækket i

AALBORG:- Naturligvis både vil og skal vi lytte til de unge, siger Ole Schøler, leder af Aalborg Ungdomsskole, hvorunder klubrådene hører. Men vi har ikke hørt om nogen utilfredshed fra Hals, siger han. Han bekræfter, at det kommunale tilskud til de unge i den tidligere Hals Kommune er reduceret fra 30.000 til 10.000 kr. Men med de 10.000 kr. er kassen ikke lukket. Man kan søge penge til aktiviteter, og søger man er der rimelige chancer, men ingen fra Hals har søgt. - Med en kommunalreform, hvor 275 kommuner bliver til 98, vil der naturligvis ske ændringer, understreger han. Ungdomsskolen i Aalborg er delt op i tre afdelinger, hvad angår almene aktiviteter som undervisning og klubvirksomhed. Der er et område nord for fjorden og to syd for. Hvert område har et ungdomsråd. Det nordlige dog to på grund af de geografiske afstande. De nordlige ungdomsråd har adresse i henholdsvis Nørresundby og Gandrup. Ungdomsskolen lægger vægt på, at de unge skoles i demokratiet, bl.a. med 'Ung på tinge'. Selv om kun få byrådsmedlemmer deltager, er det meningen, at de skal tage de rejste spørgsmål med til deres byrådskolleger. Ungdomsskolen har desuden ansat demokratimedarbejdere, siger Ole Schøler. Det er bl.a. den tidligere formand for ungdomsrådet i Hals, Troels Seerup, nu også formand for NAU, Netværket af Ungdomsråd. Han er ansat i ungdomsskolen til 50 timer på halvårsbasis. Troels Seerup læser administration og politik på Aalborg Universitet. I fritiden forsøger han som formand at samle trådene i NAU. Her har man, ifølge hjemmesiden, økonomiske problemer og vil i fremtiden være opsøgende i forhold til bistand fra fonde. Man har også dårligt overblik over, hvor mange ungdomsråd, der eksisterer i hele landet. Så vidt det fremgår findes der kun tre i Nordjylland. Foruden i Hals, også i Brønderslev og i Frederikshavn. Hals var den eneste kommune, der havde sammenbrud af dem, der blev lagt sammen med Aalborg.