Kassen smækket i for Terndrup Hallen

Service Sparekassen har lukket for kassekreditten og givet afslag på yderligere lån til den betrængte hal

Lokalpolitik 1. december 2002 07:00

TERNDRUP: Service Sparekassen i Terndrup har mistet tilliden til Terndrup Hallens økonomi og har nu lukket for kassekreditten. Det sker samtidig med, at man har givet afslag på at forhøje et eksisterende lån og forlænge afdragsperioden, så hallen ad den vej kunne forbedre sin økonomi. Det samlede underskud synes at være i omegnen af 350.000 kr. Det er i hvert fald det beløb, halbestyrelsen selv har opgjort sit likviditetsbehov til. Afdelingsbestyrer i sparekassen, Kurt Steensgaard, vil hverken be- eller afkræfte dette tal, men han siger, at situationen nu er sådan, at sparekassen ikke vil være med længere. - De sidste år har det jo ikke løbet rundt for hallen med voksende underskud til følge, og det kan vi som kreditgivere ikke blive ved med at se på uden at gribe ind, siger han. Det er kommunen, der betaler renter og afdrag på lånene til hallerne, men alligevel har Service Sparekassen altså ikke fundet, at der var tilstrækkelig sikkerhed til at bevilge et nyt lån. - Vi forlanger nu, at kommunen stiller garanti for lånet. Bevillingen til hal-lånene gives kun for et år ad gangen, og godt nok gav vi det gamle lån på de betingelser, men når man kobler det sammen med et voksende underskud, ser vi det altså ikke denne gang som tilstrækkelig sikkerhed, forklarer Kurt Steensgaard og tilføjer: - Når bestyrelsen selv tvivler på, at budgettet kan holde, må vi jo også tvivle på det. Kurt Steensgaard var indtil for få år siden selv forretningsfører gennem en snes år for hallen, og han kender således udmærket baggrunden for den skrantende økonomi. - Det var ikke verdens nemmeste beslutning at lukke for kassen, for den siddende bestyrelse er ansvarlige mennesker, som holder driftsudgifterne på et absolut minimum. Det er udefra kommende omstændigheder, der er skyld i, at det er gået skævt. Det var så småt begyndt, da jeg gik af, og grundlæggende handler det om, at Terndrup Hallen som kommunens ældste er den med det største vedligeholdelsesbehov og samtidig er den af hallerne, der modtager forholdsvist færrest tilskudskroner. Det har også været dyrt at blive tilkoblet fjernvarmen, siger han. Flere muligheder Selvom Terndrup Hallen egentlig skulle være ude af stand til at betale noget som helst, var lønnen ifølge den nyslåede halbestyrer Karl Erik Andersen gået ind til tiden på hans og hustruen Hanne Andersens konti fredag. Alligevel kræver situtionen handling her og nu og kan næppe afvente, at hallerne i Skørping Kommune samlet set får forhøjet driftstilskuddet med 300.000 kr. i det kommende år. P.t. har børn, skole og kulturudvalget efter møder med Terndrup Svømmehal og de fire idrætshaller strikket et forslag til en fordeling af pengene sammen, og ifølge udvalgsformand Leon Sebbelin skulle det sikre Terndrup Hallen "et ikke ubetydeligt" tilskud til økonomien. - Og jeg har ingen forventning om, at der i fremtiden vil være massive problemer med at få driften til at hænge sammen, siger Leon Sebbelin, der ikke er orienteret om sparekassens seneste skridt. Det er nemlig op til økonomiudvalget i morgen at drøfte, hvordan man løser problemet. Formanden for økonomiudvalget, borgmester Børge Olsen, var torsdag og fredag til møde i Nyborg og var ikke at træffe for en kommentar. Ifølge fungerende kommunaldirektør Palle Juul Hansen er der flere muligheder. - Hvis Service Sparekassen ikke vil bevilge lånet, så er der måske andre pengeinstitutter, der vil. Økonomiudvalget kan også beslutte at give et rente- og afdragsfrit lån eller at fremskynde skolens betaling for anvendelse af hallen, som man tidligere har gjort. Et egentligt tilskud forudsætter en tillægsbevilling, som vil kræve, at hele byrådet kan blive enige, siger han med henvisning til den håndfæstning, byrådet blev enige om ved vedtagelsen af budget 2003. Problemet er ikke et isoleret Terndrup-fænomen. Flere haller har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, men det er så vidt vides første gang, et pengeinstitut har sat en stopper for pengestrømmen. Det lykkedes ikke at komme i kontakt med formanden for halbestyrelsen, Søren Jespersen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...