EMNER

Kasserer:intet kup mod Henry

} PENSIONISTFORENING:Der blev ikke begået kup mod Henry Pedersen, da bestyrelsen i Hals Pensionistforening afsatte ham som formand på det seneste møde. Det mener kasserer Per Larsen. - Bestyrelsen kan altid konstituere sig selv, og jeg havde da også vedtægterne med, siger Per Larsen. I stedet er det Betty Pedersen, der er fungerende formand, indtil der er generalforsamling. Per Larsen beklager, at det er gået som det er, men han så ikke anden udvej. - Jeg ved godt, at Henry ikke mener, at det har været så galt under hans formandskab, men jeg har skrevet en række punkter op, som han burde have haft styr på. Det kunne ikke gå længere, mener Per Larsen og pointerer, at Henry Pedersen fortsat er medlem af bestyrelsen og at han til enhver tid var velkommen til at yde et stykke arbejde. - Han har altid lagt mange kræfter i foreningen, siger Per Larsen, der ikke vil gå i detaljer med, hvad der var udslagsgivende for den dramatiske beslutning om at afsætte formanden. Henry Pedersen erkender, at der er nogle ting, der ikke er gået som det skulle. - Men jeg har kun været formand siden februar, så det er ikke alt, jeg har været klar over, men andre ting er gået godt nok. Men uanset hvad, så mener jeg ikke, at man pludselig kan kræve afstemning, uden at der er varslet otte dage i forvejen. Derfor vil jeg undersøge om det er lovligt, siger Henry Pedersen.