EMNER

Kassereren er ansat uden løn

Kassereren i Terndrup Blenstrup og Omegns Pensionistforening er ansat af foreningen, dog uden løn. Det kom frem ved generalforsamlingen forleden i Terndruphallen.

Hele 110 af pensionistforeningens 337 deltog i generalforsamlingen, som blev afsluttet med kaffebord og bankospil. Bruno Bruun omtalte i sin beretning foreningens aktiviteter i det forløbne år. Kasserer Erna Søgaard kunne fremvise et overskud på 16.679 kroner. Såvel formanden som hans kone, Helene Bruun, Terndrup, blev begge genvalgt. Bestyrelsen består desuden af Ebba Jensen, Blenstrup, Bodil Frandsen, Blenstrup, Birger Nielsen, Terndrup, Margit Hansen, Terndrup og Knud Lang Sørensen, Terndrup. Sammenslutningen af Jysk Fynske Pensionistforeninger har godkendt, at foreningens kasserer er ansat uden for bestyrelsen, da kassererjobbet er en af de tunge og besværlige poster i foreningsarbejdet. Nyvalgt til revisor blev Jørgen Frederiksen, Terndrup, mens Hans Bjørn, Terndrup, og Lene Jellesen, Bælum, blev revisorsuppleanter. Revisionen består desuden af Chr. Andersen, Terndrup. Shirley Højbjerg roste sangeftermiddagene på Terndrup Ældrecenter. Kurt Kanstrup fremhævede det store fremmøde ved pensionistforeningens arrangementer. Næste arrangement i Terndrup Blenstrup Pensionistforening er Sangeftermiddag på Terndrup Ældrecenter 16. februar. Her medvirker Fræer Harmonikaklub.