Skolevæsen

- Kassetænkning frem for pædagogik

Kommunen forveksler rummelighed med kassetænkning, siger lærernes formand Niels Toft

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Kommune forveksler rummelighed med kassetænkning, når man vil sløjfe A-klassen, kommunens tilbud til skoletrætte og utilpassede skolelever, og sende dem tilbage til normalklasserne. Det siger formanden for Frederikshavn Lærerforening, Niels Toft. - Fordi man vedtager et princip om større rummelighed i folkeskolen, kan man ikke bare uden videre skrotte specialundervisningen og sende alle henviste elever tilbage til normalklassen. Det er ikke rummelighed, men ren kassetænkning, siger Niels Toft. Lærernes formand forudser, at det vil gå ud over alle elevers faglige udbytte af undervisningen, hvis man gør det alligevel. - Det vil ramme både de svage og de bedre elever. Det vil give et dårligere arbejdsmiljø i klassen og det vil give lærerne betydelig mere forberedelse. Rummelighed og specialundervisning er ikke modsætninger. Børn nok at tage af Som omtalt i avisen i går hænger A-klassen i en tynd tråd. Forvaltningen foreslår, at A-klassen nedlægges - et forslag som kom som en overraskelse for medlemmerne i B&U-udvalget. - Det er ikke noget politikerne har bestemt. Jeg hørte om det første gang, da jeg modtog dagsordenen, siger Palle Thomsen (S), som undrer sig over flere forhold: - Jeg ser A-klassen som et godt tilbud til de bogligt svage elever, der får problemer i skolen. Folkeskolen er ikke gearet til at tage sig af de børn, men hvorfor reklamerer man ikke mere med det gode tilbud. Jeg er sikker på, at der er børn nok at tage af. Desuden har vi lige vedtaget en kritisk forvaltningsrevision af hele området. Skulle vi ikke lige klappe hesten og se, hvad der kommer ud af dén? Palle Thomsen mener, at sagsfremstillingen er mangelfuld og vil tale for en udsættelse og om nødvendigt begære sagen i byrådet. Venstremedlem af B&U Laurids Korsgaard er knap så kategorisk: - Jeg er forhåbentlig meget klogere efter mødet og vil ikke på forhånd opdramatisere noget. Mit udgangspunkt er, at jeg vil have garanti for, at vi får et andet tidsvarende tilbud at sætte i stedet, inden vi nedlægger noget. Men medlemmerne i B&U-udvalget følte sig efter mødet i aftes ikke tilstrækkeligt kloge. De mangler oplysninger, inden en beslutning kan træffes, derfor blev sagen udsat til næste udvalgsmøde. - Sagen er ikke belyst tilstrækkeligt. Derfor bliver den genoptaget på næste møde, hvor vi har indbudt repræsentanter fra A-klassen, ledelsen og ledende skolepsykolog. Så får vi får kigget på de erfaringer, man har haft indtil nu, samt om der kan laves nyt indhold, så vi kan gøre mere for børnene, oplyste udvalgsformand Jørgen Steengaard (V) i aftes.