Skolelukninger

Kassetænkning med hovedet under armen

SKOLESTRUKTUR:Politikere og embedsmænd er ved at lægge sidste hånd på den nye skolestruktur for Mariagerfjord Kommune, hvor Assens Skole er i spil. Men dermed er sagen ikke afgjort! Skolebestyrelsen opfordrer alle med interesse i Assens/Mariager lokalsamfundet til at deltage i debatten i Mariager Hallen onsdag 30. januar 2008. Det er naturligvis spændende, hvilken model for fremtidig skolestruktur der vælges, men uanset hvad der sker, så er det vanskeligt at forstå, hvorfor der absolut skal ændres ved Assens Skole nu ¿ blot fordi vi har fået den nye storkommune. Hvad er det, der pludselig har ændret sig siden 1. januar 2007? Skolen, de nye skolebygninger, den nye hal, eleverne og pædagogikken ligger stadig, hvor de lå før 1. jan 2007 ¿ og skolen har aldrig fungeret bedre end nu! Der er tale om teoretisk kassetænkning med hovedet under armen, hvis man piller ved Assens Skole, for der er ingen reel besparelse ved at lukke eller omlægge Assens Skole. Og det giver ikke forøget pædagogisk råderum at slå Mariager og Assens skoler sammen. Samtidig vil Assens Skole øge elevtallet fremover, hvilket betyder, at skolen vil blive tosporet på sigt, hvorved også overbygningen opfylder rammerne for en bæredygtig skole. Børnene og lokalsamfundet skal behandles med respekt for lokale værdier ¿ også efter kommunesammenlægningen. Politikerne behøver ikke lede efter ¿en skole i verdensklasse¿. Kig blot på de gode, velfungerende lokalskoler, vi stadig har, og lade dem udvikle sig i et fornuftigt tempo. Derved kan der skabes grundlag for videreudvikling af ¿skolen i verdensklasse¿ ¿ og et ¿lokalsamfund i verdensklasse¿. Skolebestyrelsen ved Assens Skole har i den forløbne debat om ny skolestruktur erfaret, at der for politikere og embedsmænd kan være langt fra den ene ende af den nye kommune til den anden. Politikerne var førhen stærkt lokalt engagerede og vidste, hvad der foregik. Nu er der pludselig mange lokalområder, der skal kendes, og det tror jeg ikke den enkelte politiker formår endnu ¿ hertil er der gået for kort tid. Derfor inviterer skolebestyrelsen politikerne på besøg den 19. februar på Assens Skole, så de ved selvsyn kan få et indtryk af en velfungerende skole. Forkortet af redaktionen