Lokalpolitik

Kassetræk på 54 mio. kr. klarer budgettet

Byrådet godkendte ved 1. behandlingen 2012-budgettet, der bygger på uændret skatteprocent

Knud Kristensen - havde eget forslag til budgettet. Arkivfoto

Knud Kristensen - havde eget forslag til budgettet. Arkivfoto

Når byrådet i Vesthimmerlands Kommune på onsdag mødes til et to dages budgetseminar, taler meget for, at det ender i bred enighed om budgettet for 2012. I hvert fald var der ikke de store indvendinger, da det torsdag eftermiddag var til 1. behandling. Her blev der fra alle grupper givet verbale håndslag på at gå positivt ind i et samarbejde om det kommende års budget, der kommer til anden og sidste behandling på et byrådsmøde midt i oktober. Tilsagnene om en positiv medvirken i de forestående budgetdrøftelser kom på baggrund dels af et budgetoplæg fra økonomiudvalget - dels borgmester Knud Kristensens eget forslag til det ny budget - et budget der bl. a. bygger på en uændret skatteprocent på 27,2. Borgmesteren oplyste i den forbindelse, at der også regnes med en uændret kirkeskatteprocent på 1,18. I forhold til de oprindelige budgetønsker har byrådspolitikerne og administrationen op til 1. behandlingen arbejdet med at få "afhjulpet" en budgetmæssig ubalance på ca. 128 mio. kr. - en øvelse der både ifølge økonomiudvalgets indstilling og borgmesterens budgetforslag er lykkedes således, at der fremkommer et budget-plus på omkring 12 mio. kr. - Budgetforslaget for 2012 giver plads til at imødekomme ønsker på driftssiden og større vedligehold på anlægssiden end tidligere, konstaterede Knud Kristensen. De nødvendige penge til at få 2012-budgettet til at hænge sammen er bl. a. fundet ved såkaldte "tekniske korrektioner" på 18 mio. kr. og ved at snuppe knap 54 mio. kr. fra kommunens kassebeholdning, der for tiden er på op mod 140 mio. kr. - Vi går positivt ind i forhandlingerne om budgetforslaget og er med på kasse-trækket på de 54 mio. kr., lød det fra bl. a. den socialdemokratiske gruppeformand, Palle Jensen.