EMNER

Kast ikke med mudder

BISPEVALG:Valgkampen til bispevalget i Aalborg Stift synger på sidste salmevers, men set fra sidelinjen af én, der ikke har stemmeret, men dog af gammel skade er fagligt interesseret, skal det trækkes frem, at det ikke er salmesprog, der er benyttet fra den ene kandidatside. Ganske vist uden, at den pågældende kandidat direkte har lagt ord til, men hans proselytter har – med eller uden hjælp – været dygtige til at vise pænhedens sande ansigt og har forsøgt – så pænt som det kan gøres, når man alligevel forsager pænheden – at trække alskens dårligdomme frem om Marianne Christiansens liv og virke. Sågar provstekollegiet er kørt i stilling for at påvirke præster og menighedsrådsmedlemmer. Som om det at være behæftet med en provstetitel indebærer, at man så både er et bedre og dygtigere menneske end alle andre med stemmeret. Gad vide, om de siddende provster støtter en kollega som bispekandidat ud fra devisen, at ”vi ved, hvad vi har”, og er bange for nye arbejdsopgaver, som de og folkekirken vil få med Marianne Christiansen ved roret som den, der udstikker en længe tiltrængt ny kurs. Det tjener Marianne Christiansen til ære, at hendes valgkamp har været fri for mudderkastning. Det ved jeg, at også modstanderne af kvindelige præster har lagt mærke til.