Kast lod

TRO:"Mine fjender kredser omkring mig som hunde, en bande af forbrydere omringer mig. De har gennemboret mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. Med skadefryd stirrer fjenderne på mig. De deler mine klæder mellem sig og trækker lod om min kjortel" (Salme 22, vers 17-19). Da David fik disse profetiske ord 1000 år før Kristi fødsel, vidste han sikkert ikke, hvad de betød, men under korsfæstelsen blev det klart (Johs.-evangeliet kap. 19 vers 23-24). Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, fordelte de fire af hans klædningsstykker imellem sig - et stykke til hver. Men Jesu kjortel var vævet i ét stykke. Soldaterne sagde: "Det er en skam at rive den i stykker. Lad os kaste lod om den". God påske.