Katalog anviser besparelser for 45 mio. kroner

Lavere normering, lukning af plejehjem er nævnt som mulige besparelser

I for­året var borgmes­ter Mi­ka­el Klit­gaard på Ton­nis­ha­ve for at mod­ta­ge pro­test­un­der­skrif­ter mod luk­ning af ple­je­hjem­met. Nu fi­gu­re­rer ple­je­hjem­met på kom­mu­nens så­kald­te prio­ri­te­rings­ka­ta­log igen.AR­KIV­FO­TO: Kim Dahl Hansen

I for­året var borgmes­ter Mi­ka­el Klit­gaard på Ton­nis­ha­ve for at mod­ta­ge pro­test­un­der­skrif­ter mod luk­ning af ple­je­hjem­met. Nu fi­gu­re­rer ple­je­hjem­met på kom­mu­nens så­kald­te prio­ri­te­rings­ka­ta­log igen.AR­KIV­FO­TO: Kim Dahl Hansen

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:I forbindelse med budgetudkastet er der også blev lavet et såkaldt prioriteringskatalog - eller rettere et sparekatalog. I kataloget er der fundet mulige besparelser for i alt 60 millioner kroner, og her er nogle tunge emner på bane. F.eks. er lukningen af plejehjemmene Tonnishave, Aldersro og Grønningen igen forslået. En nedskæring i normeringen i vuggestuer, børnehaver og SFO’er er nævnt, ligesom mindre rengøring til ældre også figurere i kataloget. Også nedskæring i den kollektive trafik, på biblioteker og skolerne er på tale. Men mange af de forslag der er at finde i prioriteringskataloget vil aldrig blive ført ud i livet, understreger borgmester Mikael Klitgaard (V). - Alt er i spil, men man skal ikke lade sig forskrække, selv om man figurerer i et aller andet katalog, som er lavet af nogle embedsfolk. Erfaringerne viser, at 80 procent af forslagene falder væk, men nogle kommer selvfølgelig i spil, mens andre der ikke er nævnt i kataloget, skal også være lidt bange, siger Mikael Klitgaard og tilføjer. - Det er blot et katalog over muligheder, og der er mange ting, der ikke har gang på jorden. Borgmesteren selv er heller ikke i tvivl om, hvor han vil spare. Og det bliver langt udenom kerneområderne. - Jeg vil gå efter at trimme vores organisation overalt, siger han. Hos Socialdemokraterne mener man heller ikke, at der er grund til at gå i panik, fordi der nu ligger et sparekatalog. - Der er jo ingen, der siger, at vi bruger noget af det, der står i kataloget. Og jeg vil da gerne slå fast, at vi ikke vil være med til at spare på kerneområderne, siger gruppeformand Arne M. Jensen (S). Især forslagene om nedskæringer på ældreområdet, børnepasningsområdet og skolerne er helt uspiselige. - Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at der kan spares på f.eks. ældreområdet eller skolerne. Vi ved jo, at der er servicen ikke for høj i forvejen og personalet er pressede, siger han.