Katastrofal VK-politik

Lars Løkke er blevet en sand ”kurveknækker”.

Men i modsætning til tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, der knækkede arbejdsløshedskurven og fik markant flere i arbejde, går det den helt forkerte vej for Lars Løkke Rasmussen. Ledigheden stiger nu betydeligt, og desværre er det ikke mindst blandt de unge, at problemerne for alvor bider sig fast og gør ekstra ondt. Senest kunne fagforbundet 3F offentliggøre en undersøgelse, der viser, at der på bare to år er forsvundet hele 10.000 praktikpladser. Her er det navnlig de unge, der kommer i klemme. Unge der vel at mærke gør nøjagtigt det, vi som samfund har bedt dem om i årevis, nemlig at tage sig en uddannelse. Selvom Løkke ved sin tiltrædelse som statsminister gjorde en dyd ud at fortælle, at hans søn aldrig havde hørt om fænomenet ungdomsarbejdsløshed og udtrykkeligt lovede, at nutidens unge ikke skulle komme til at opleve den uhyggelige ungdomsarbejdsløshed, hans egen generation havde været udsat for i 80’erne, er vi nu alligevel havnet i en situation med ungdomsarbejdsløshed og mangel på praktikpladser. Allerede inden et år, har Løkke altså svigtet sit løfte til landets unge. Det er katastrofalt, at regeringen ikke har formået at skabe de nødvendige praktikpladser. Vi har altid brug for flere, der uddanner sig, men navnlig i en tid med stor arbejdsløshed giver det ekstra god mening, at flere uddanner og dygtiggør sig, så de står stærkt til at træde ind på arbejdsmarkedet, når der igen er brug for deres arbejdskraft. Det er et helt uacceptabelt signal, der bliver sendt de mange unge med uddannelseslyst, der nu bare får en lang næse og en stor skuffelse, frem for den uddannelse som både de og deres samfund har brug for. Hvis vi på nogen måde skal nå målsætningen om 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse, som vi socialdemokrater har indgået aftale om med regeringen, kræver det handling nu. Hvis regeringen havde igangsat en vækstpakke, som modsvar til krisen i stedet for skattelettelserne, havde vi langt mere målrettet kunne sætte gang i byggesektoren, der kunne smitte positivt af på antallet af praktikpladser. Men det er aldrig for sent at tage skeen i den anden hånd og forsøge at rette op. Socialdemokraterne arbejder konkret for en 13 års uddannelsespligt, så alle unge sikres kompetence til at udøve et erhverv eller læse videre. For at nå dette mål er det nødvendigt, at der kommer flere tilbud til de skoletrætte elever med mere praktisk indhold - og at der kommer langt flere praktikpladser. Konkret opfordrer socialdemokratiet alle kommuner og andre offentlige bestillere af f.eks. anlægsarbejde, at de stiller krav om, at de deltagende firmaer har elever og lærlinge i praktik.