Virksomhedsøkonomi

Katastrofalt fald i svineavlernes indtjening

Resultatet er faldet fra 917.000 kr. til 93.000 kr.

BRØNDERSLEV:De første 40 svineregnskaber i LandboNords økonomirådgivning er nu opgjort, og det økonomiske resultat bliver en alvorlig kovending i forhold til resultatet i 2001. Det kunne Keld V. Nielsen og Nicolaj H. Nørgaards fra LandboNords Økonomirådgivning oplyse på økonomimødet i går på Nordjyllands Idrætshøjskole. Resultatet er faldet fra 917.000 kr. til 93.000 kr. - Svineproducenterne har dog bevaret optimismen, og til trods for beherskede forventninger til 2003 investeres der med fremtiden for øje. I gennemsnit har svineproducenterne investeret ca. 1,2 mio. kr. Besætningerne havde i gennemsnit 284 årssøer, producerede 2367 slagtesvin og dyrkede 135 hektar. Noteringen faldt med ca. 20 procent i forhold til 2001, hvilket er baggrunden for et reduceret bruttoudbytte og dækningsbidrag på 700.000 kr. De variable omkostninger holdes uændret, grundet billigere foder og gødning, mens omkostningen til udsæd og kemikalier steg en smule på grund priser og dyrkningsforhold i 2002. - Kapacitetsomkostningerne steg næsten 10 procent. En stigning, der ligger ud over den almindelige omkostningsudvikling. Det er især omkostninger til lønninger og ejendomsskat der er steget, mens vedligeholdelsesomkostningerne fortsætter på et uændret højt niveau, oplyste Keld V. Nielsen og Nicolaj H. Nørgaard. Resultatet af primær drift er 779.000 kr. og bliver således knap 800.000 kr. mindre end resultatet i 2001. Renterne stiger kun moderat, når de ses i forhold til en gennemsnitsinvestering på 1,2 mio. kr. Dette indikerer at en aktiv finansieringsstrategi med konverteringer, og en stigende andel i kortforrentede lån er med til at holde omkostningerne i ro. Med en samlet indtjening før skat på 222.000 kr. inkl. ægtefællens indtjening, levnes der ikke meget plads til betaling af skat og privatforbrug. - Spredningen i indtjeningen viser igen i år meget store udsving fra plus 590.000 kr. til minus 716.000 kr. i konsolidering. Ejendomme med ringe produktionseffektivitet og høj rentebelastning ligger uundgåeligt i den svageste gruppe. - Samlet forventes svineproduktionen at komme ud med en negativ konsolidering på omkring 70.000 kr., hvilket ikke er tilfredsstillende for at sikre den fornødne økonomi til at udvikle bedriften, og der må tæres på tidligere års fortjeneste. - For svineproducenterne handler det om at sikre den nødvendige ilt (likviditet) for at komme videre, idet vi oplever at mursten og jord ikke altid rækker til yderligere likviditet, sagde Keld V. Nielsen og Nicolaj H. Nørgaard.