Katastrofe at lukke genoptræningscenter

GENOPTRÆNING: Gennem dagspressen erfarer jeg, at genoptræningscentret "Solsiden" trues med lukning. Amtet vil ikke længere give tilskud på kr. tre millioner kroner årligt. Hvis dette tilskud falder bort, har Aalborg Kommune ikke råd til, at drive det alene. Det er sådan at jeg har forstået gennem pressen, at det forholder sig? Hvis dette genoptræningscenter lukker, er det intet mindre end en katastrofe. Utallige mennesker som gennem tiden, er blevet ramt af en blodprop, har rygproblemer osv., er blevet hjulpet af dette center, og de dygtige medarbejdere, som arbejder der. Normalt er man der i en periode af tre måneder, undtagen særligt vanskelige tilfælde. Jeg er ét af dem. Jeg var der i tre perioder: To perioder på et hold, og én periode med selvtræning. På det andet hold mødte jeg Ole Kjær fra Aabybro. Jeg har hans samtykke til, at nævne hans tilfælde: Han var indlagt på sygehuset til en normalt harmløs operation. Noget gik imidlertid helt galt. Han fik en blodprop, var på sygehus i otte måneder, heraf de tre måneder i bevidstløs tilstand. Da han kom på genoptræningscentret "Solsiden", sad han i en kørestol og kunne ikke gå. Da han kom derfra kunne han gå ved hjælp af to såkaldte kryk stokke. Over kortere stræk endda uden. Jeg selv fik en blodprop for ca. tre år siden. Hverken Ole eller jeg kunne noget som helst i starten. Hverken vende os i sengen, børste tænder, trække i og af tøj eller noget af det, der normalt er en selvfølgelighed. Skulle jeg det, der hedder forflyttes, fra seng til kørestol eller omvendt, skulle er to personer til hjælp, idet jeg overhovedet ikke kunne støtte. Både Ole og jeg blev videofilmet ved begyndelsen på "Solsiden", så der er dokumentation for vores fremgang. Jeg går nu ved hjælp af en rollator. Min højre hånd var så godt som ubrugelig dengang. Nu er den, på grund af genoptræning, så næsten normal. Jeg var ved at opgive det hele. Jeg blev også ramt på stemmen, idet min mund er delvis lammet. En medarbejder på "Solsiden" en fysioterapeut, holdt imidlertid en "peptalk" for mig, og det hjalp. Jeg fik motivation til at komme videre. Nu kommer jeg et sted, der hedder "Lejbjergcentret", tre gange ugentligt, og er meget glad for det. Ved sidste generalforsamling kom jeg i redaktionen af det lokale blad på stedet. Noget som fylder meget af min tid. Mange af de mennesker, som kommer på "Lejbjergcentret", har gået til genoptræning på "Solsiden". Mange mennesker som i den aller sværeste periode af deres liv, er blevet hjulpet på "Solsiden". Derfor: Dette sted - et af de aller bedste i Nordjylland - må ikke lukke. Det kan ikke være meningen, at man rammer sådan nogen som os. (forkortet af redaktionen)