Slagterier

Katastrofe blev afværget

Positiv status efter de store virksomhedslukninger.

HJØRRING:Mange betegnede det som en katastrofe da de to store virksomhedslukninger på Danish Crown og Kelsen Bisca var en realitet. Og på mange måder var det en katastrofe for byen, men katastrofale følger for de mange fyrede medarbejdere ser ud til at være afværget. AF- Center Hjørring er ved at afslutte projektet -NNF i Forandring, der siden foråret har betydet en ekstra indsats for de i alt 679 fyrede fra kiksfabrikken og slagteriet. - Man må sige, at de dystre forudsigelser er gjort til skamme, siger projektmedarbejder Anne Birk Frederiksen fra AF. Til trods for, at hele 42 pct af de afskedigede kun har bestået folkeskolens afgangseksamen, og 47 pct. havde en erhvervsuddannelse, er det lykkes for 388 fyrede at få et nyt ordinært arbejde. Derudover har 94 personer valgt at starte på en længerevarende uddannelse, 52 personer er gået på efterløn eller pension, mens 145 stadig er uden beskæftigelse. - De flotte resultater skyldes dels, at der har været et generelt opsving i samfundet, og dels, at de to jobbankbestyrere Lis Brandt på Kiksen og Jørn Katballe på slagteriet har gjort et fantastisk stykke arbejde, siger Anne Birk Frederiksen. Jobbankbestyrerne er da også selv ovenud tilfredse med resultatet og tror på, at endnu flere vil komme i arbejde indenfor en kort tidshorisont. Bl.a. er der planer om at etablere et mindre slagteri i Vrå. En folkesag Via en massiv medieomtale er det også lykkedes at gøre det til en folkesag at få de fyrede i arbejde igen, mener AF. - Mange virksomheder har ringet direkte til jobbank-bestyrerne og bedt om arbejdskraft. Det har været en proces, der er gået helt udenom AF, siger Anne Birk Frederiksen. Trods de fine resultater på de konkrete virksomheder er forbundet NNFdog stadig tynget af mange ledige. Der er i øjeblikket en ledighedsprocent på 50, og samtidig dalende medlemstal. Anne Birk Frederiksen afviser, at den ekstra indsats -bl.a. med 1,4 mio. kr ekstra til at gøre noget for de fyrede, har skubbet andre ledige i baggrunden. - Trods den ekstra indsats i forbindelse med virksomhedslukningerne, har AF ikke slækket på indsatsen overfor andre ledige. Og de bedre konjukturer er jo ogå kommet alle andre ledige til gode, siger Anne Birk Frederiksen. Hendes analyser blandt områdets virksomheder viser, at ledige især skal satse på at komme i arbejde indenfor detailhandel, servicefagene, samt i bygge-branchen.