Katastrofe for svageste elever

Forfatterne til strukturreformen har fået diskussionen om den rummelige folkeskole helt galt i halsen. For vel kan flere børn sandsynligvis undervises i den almindelige folkeskole. Det er bestemt ikke heldigt, at vi i Danmark udskiller en så stor procentdel af vore elever til en særforanstaltninger, som tilfældet er i dag.

Folkeskolen skal være for alle elever, og altså også for elever med vanskeligheder. Det projekt arbejdes der på i samtlige danske kommuner i øjeblikket, tror jeg. Men når det er sagt, skylder vi hinanden at vedkende, at der altid vil være en-to pct. af vore børn, der er så handicappede, at de bedst tilgodeses på en specialskole. Her kan de få en undervisning, der er tilpasset deres behov, og som er baseret på en viden om, hvordan netop de udvikler sig bedst. Og det er præcis det, der får forældrene til disse børn til at give udtryk for, at specialskolerne er i stand til at få børnene til at vokse både fagligt og i eget selvværd. Som bestyrelsesmedlem i flere forskellige specialskoler har jeg år efter år hørt sådanne udsagn gentaget. I Nordjyllands Amt er der på hver af vore specialskoler børn fra et meget stort optageområde, og på nogle af dem er der børn fra hele amtet. Nu kommer så strukturforslaget og siger, at specialskolerne skal drives af de kommuner, hvor de er beliggende. Det er nærmest katastrofalt – også selv om kommunerne bliver større. For al logik vil forudsige, at specialskolerne vil gå en krank skæbne i møde og måske helt forsvinde. Mange kommuner vil jo ikke have nogen specialskoler, og forvaltningscheferne i de kommuner vil være nødt til at tælle pengene på den ene side og antal af handicappede børn på den anden side. Og så vil de blive fristet over evne til selv at oprette et eller andet specialtilbud til kommunens handicappede børn. Og da der i den enkelte kommune ikke er så stort et antal børn, så vil det blive nødvendigt at blande forskellige handicapgrupper sammen, Professor Egelund, som ellers har været bannerfører for "den rummelige folkeskole", råber nu vagt i gevær og kalder sådanne løsninger for en skraldespandsmodel. Eleverne vil ikke længere blive undervist af lærere, der har specialiseret sig i netop deres handicap, og den viden og ekspertise, som i øjeblikket er samlet på specialskolerne vil blive spredt for alle vinde og forsvinde. Egelund forudser, at over halvdelen af specialskolerne med den nye struktur vil forsvinde i løbet af kort tid. Det er ganske skræmmende forudsigelser, og her i de første måneder af 2005 er det forhåbentlig stadig tid at påvirke regeringen i deres uigennemtænkte planer for specialskolerne. Vore specialskoler er videnscentre, og det er gennem dem og fra amtets dygtige konsulentkorps alle folkeskolerne i amtet henter rådgivning, når de ikke ved, hvad de skal stille op. Derfor bør specialskolerne og konsulenterne bevares under de nye regioner. Kun på den måde kan vi bevare det høje kvalitetsniveau i undervisningen af de mest handicappede børn. Og kun på den måde kan vi sikre disse børn samme ret til et godt tilbud, uanset hvilken kommune de bor i. Gunhild Bach Nielsen, Pakhusvej 7, Brovst, er amtsrådsmedlem (R) og formand for amtets undervisnings- og kulturudvalg, Pakhusvej 7, Brovst: