Overenskomster

Katastrofe lurer

Står nedennævnte løn mål med det ansvar, jobbet som sygeplejerske indebærer?

SYGEPLEJERSKER:Står nedennævnte løn mål med det ansvar, jobbet som sygeplejerske indebærer? Her skal ikke kun vores eget speciale fremhæves. I lige så høj grad gælder det sygeplejersken på medicinske og kirurgiske sengeafdelinger, der under meget travle og pressede vilkår skal varetage sygepleje til kritisk syge patienter. Eller sygeplejersken i hjemmeplejen, der dagligt står med ansvaret for den primære vurdering af borgerens helbredsmæssige tilstand. Det handler om det signal, man som samfund sender, når man aflønner sundhedsfagligt personale lavere end eksempelvis automekanikere, der ganske vist er privatansatte. Men hvordan ville samfundet stå, hvis der kun fungerede privatansatte sygeplejersker? Vi er en gruppe sygeplejersker, der arbejder på en afdeling med kritisk syge patienter, der har brug for intensiv overvågning, pleje og behandling. Det er patienter i respirator, tæt overvåget med vedvarende hjerte-overvågning, blodtryksmåling m.v. og med livsvigtig medicin, blandet i drop og administreret via diverse elektriske pumper. Som fuldtidsansat honoreres vores arbejde med en grundløn på følgende: Ved anciennitet på ca. 3 år: 20.432 kr. pr. måned før skat. Ved anciennitet på ca. 31 år: 23.797 kr. pr. måned før skat. Hvis man så har suppleret sin uddannelse med intensivuddannelsen på yderligere 2 år (udover uddannelsen til sygeplejerske, der tager tre et halvt år) gives et tillæg på lige under 1000 kr. pr. måned før skat. Herudover kommer tillæg, der gives som ulempe-tillæg for at arbejde nat, aften, weekender og søn- og helligdage Til sammenligning kan nævnes, at håndværkere typisk får en månedsløn på mindst 30.000 kr. Det får os som sygeplejersker til at føle, at eksempelvis bilreparationer prioriteres højere end reparation af mennesker…Er det rimeligt? Desuden er manglen på sygeplejersker ved at være alarmerende stor. For at rekruttere flere sygeplejersker, og for at fastholde de sygeplejersker der er, skal lønnen op. Ellers risikerer vi, at flere sygeplejersker forsvinder ud til den væsentlig højere løn hos de praktiserende læger som konsultationssygeplejersker (29.676,28 kr. pr. måned + diverse bonus-tillæg) eller til privathospitalerne - eller helt forlader sygeplejefaget…. Hvis plejen af og til halter nuværende, skyldes det mangel på sygeplejersker. Om 5 år bliver det meget værre. Om 10 år bliver det katastrofalt, hvis der ikke bliver rettet op på den iøjnefaldende ligelønsproblematik nu. Står vores løn mål med ansvaret? Er det for meget, vi beder om? Vi beder om 15 pct. over 3 år! (Mens andre organisationer forhandler om en mindsteløn, forhandler vi om den samlede løn). Det vil sige, at vi samlet set vil få 5 pct. pr. år. Hvem af jer vil nøjes med det? Og husk at det er af en ret lille årsløn på 245.184,- / 285.564 kr.