EMNER

Katastroferne i kø

Det var ugen, hvor en række børn kom i fokus - igen alt for sent. Vold, incest og helt almindeligt umenneskelige forhold har stået på i årevis, og både forvaltninger og politikere har travlt med at skubbe ansvaret over på nogle andre. Den gode - den eneste gode - nyhed er, at omgivelserne - naboer, skoler og institutioner - ikke har set stiltiende til, men har råbt vagt i gevær. Men desværre for døve øren. Brønderslevs borgmester, Lene Hansen (S), var meget hurtigt ude med meldingen om, at hendes kommune havde handlet, hvor andre havde svigtet. Men efterhånden som sagen blev rullet op i pressen, blev der trukket i land, indtil borgmesteren følte sig så presset, at hun rettede skytset mod, ja, pressen, der vel må siges at stå langt bagude i rækken af instanser, der kan påtage sig et ansvar for de faktiske sociale forhold i kommunen. Borgmesteren skrev til pressen og opfordrede medierne til "ved lignende sager at sætte sig godt ind i sagernes fakta, før udokumenterede påstande viderebringes”. Men så kort er vælgernes hukommelse vel heller ikke, at de på et par dage havde glemt, at mediernes behandling af den aktuelle sag i de første dage ikke mindst fik et skævt fokus, fordi de - og politikerne på Christiansborg - troede, at de kunne stole på en borgmester, der skråsikkert fremsatte flere påstande om de konkrete omstændigheder, som siden viste sig at være forkerte. Sagen fra Brønderslev - og sagen fra Mou, Tøndersagen, en ny sag fra Sønderjylland, hvor en muslimsk mand har haft to koner med tilsammen 11 børn, alle holdt i et jerngreb af vold, frygt og incest, samt desværre mange andre sager, kendte som endnu ukendte - viser desværre, at der stadig skal rigtig meget til, før kommunerne tvangsfjerner børn. Og man kan et eller andet sted godt forstå, at en fattig kommune som Brønderslev tøver med at påtage sig de udgifter, som tvangsfjernelse af 11 børn - som kun har boet kort tid i netop denne kommune - betyder i en tid, hvor der skal spares på alle ledder og kanter. Det er let nok for politikerne på Christiansborg at lægge ansvaret over på kommunerne. Men de kunne også bare acceptere, at det lige præcis i disse sager nok er bedre, at det ikke er de samme, der skal træffe beslutningerne, som skal have pungen op af lommen. Det vil næppe medføre, at der tvangsfjernes børn af lyst frem for af nød. Men nok flere, og det er der jo med al ønskelig tydelighed brug for. Hvor vigtigt det er, at samfundet bevarer fokus på den helt basale velfærd og sørger for at tage vare på de svageste, herunder især børnene, fik vi endnu et gruopvækkende fokus på i ugen, der gik, da en tidligere morddømt rumæner på bestialsk vis slagtede en tilfældig norsk stewardesse på et hotelværelse i København. I forbindelse med sagen oplyser Ekstra Bladet, at to ud af tre, der fremstilles i grundlovsforhør ved dommervagten i København, er af udenlandsk herkomst, især østeuropæere. I 2009 blev 1844 personer sigtet i dommervagten, af dem var 1247 af udenlandsk herkomst, heraf 482 østeuropæere. Og ud af de 482 var 169 rumænere. Det svarer til, at rumænerne udgør 35 procent af de sigtede østeuropæere. Man kan ikke lade være med at tænke på det usædvanligt rå og brutale styre i Rumænien under Ceausescu. Det har uden tvivl fostret flere generationer af borgere med meget ringe mulighed for at udvikle empati. Der er ingen let overgang til jordskælvet i Chile for en uge siden, men det var så voldsomt, at det har givet jorden nogle buler, der betyder, at vægtfordelingen er blevet anderledes. Jordens akse - den, som vi drejer om - blev forrykket med syv centimeter. Det betyder, at vores hastighed gennem rummet er ændret en lille smule, så dagen er blevet 1,26 mikrosekunder kortere. Kendsgerninger, som hverken politikere eller klimaforskere kan gøre noget ved. Det er næsten ikke til at rumme endnu en stor katastrofe så kort tid efter det altødelæggende jordskælv på Haiti. Men tænk alligevel på det, når indsamlerne fra Folkekirkens Nødhjælp ringer på din dør i dag. God søndag!