Lokalpolitik

Katedral på vej i grus

Efter fire årtiers forfald er byråd klar til at lade industribygningen falde

Dansk Andels Cements gamle cementmølle vil efter knap 40 års forfald snart være fortid. Foto: Martin Damgård

Dansk Andels Cements gamle cementmølle vil efter knap 40 års forfald snart være fortid. Foto: Martin Damgård

Hensynet til beboerne og andre med gang på Lindholm Brygge blev gang på gang fremhævet, da byrådet i går sendte en lokalplan ud i høring, som, når den er endeligt vedtaget, giver ejerne mulighed for at rive den markante cementbygning Katedralen ned. Nedrivningen sker til trods for, at bygningen i eksisterende lokalplaner, den sidste fra 2010, gennem mere end 10 år har haft status som værd at bevare. Alle hidtidige planer har imidlertid lidt skibbrud. - Tidernes ugunst betyder, at der står en ruin tilbage, og det kan beboerne på Lindholm Brygge ikke være tjent med, sagde borgmester Henning G. Jensen, der betegnede ruinen som et symbol på teoretisk planlægning, der ikke kan føres ud i praksis. - Derfor dette lokalplanforslag, så ruinen kommer væk, sagde han. Samme besked kom fra SF's gruppeformand Jane Østergaard, der dog var kritisk i forhold til forløbet. - Betaling for højhuse I 2010 stemte SF imod det daværende lokalplanforslag, hvor arealets ejer ifølge SF-formanden som betaling for at renovere katedralen fik lov til at opføre højhusbyggeri på stedet. - Vi stemte imod, fordi der ingen garanti var for, at Katedralen blev renoveret. Nu kan vi konstatere, at det bliver den ikke. Det er ærgerligt, at vi ikke er bedre til at passe på vores gamle og bevaringsværdige bygninger. Ifølge SF'eren var der tale om endnu et eksempel af flere på, at ejere lover at istandsætte bygninger for så siden at lade dem forfalde i en grad, så de må rives ned. På baggrund af Katedralens skæbne varslede Jane Østergaard, at hun vil tage initiativ til en undersøgelse af, om kommunen har nogle bedre muligheder for at sikre, at arbejdet med sådanne bygninger udføres som aftalt. Nedrivning koster byggeri Teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard (V) gav udtryk for tvivl om, hvorvidt det nogensinde har været et realistisk projekt at bevare Katedralen. - I mere end 10 år har lokalplaner bestemt, at Katedralen skulle bevares, men selv ikke i højkonjunktur har det ladet sig gøre. Vi kan ikke være bekendt at stå fast på, at bygningen skal renoveres, sagde Mariann Nørgaard, der påpegede, at jordstykkets ejere trods alt "betaler" for nedrivningen, idet det antal kvadratmeter, der kan bygges på stedet, falder fra 22.000 til 15.000. Vibeke Gamst (K) var på sit partis vegne alene om ikke at beklage bygningens forestående fald. - Vi har ikke noget problem med at se bygningen revet ned, sagde hun, idet hun påpegede, at der i samme område er bevaret væsentlige dele af Lindholms gamle industrikultur. Det er således tilfældet for dele af det fabrikskompleks under Dansk Andels Cement, som Katedralen tilhørte.