Katte er stadig i farezonen

Skydning er ikke helt udelukket

AALBORG:Katte i Danmark må fortsat skydes på visse betingelser, hvis de bevæger sig ind på en nabogrund. Det understreger en nordjysk jæger, som reagerer efter at have læst NORDJYSKE's artikler i tirsdags om, at adskillige katte i det sydvestlige Aalborg er blevet ramt og lemlæstet af hagl fra et haglgevær. I den forbindelse citerede vi Aalborg Politis våbenekspert, politiassistent Hans Flou, for at sige, at man under ingen omstændigheder må skyde en kat. Men det er ikke korrekt, fastslår jægeren, som ikke ønsker sit navn frem. Han oplyser, at han selv har skudt adskillige katte og henviser til mark- og vejfredsloven. Deraf fremgår, at man har ret til på hensigtsmæssig måde at fjerne omstrejfende hunde og katte fra sin grund, og at man ikke har pligt til at yde erstatning, hvis dyret derved kommer til skade eller omkommer. I samme paragraf tilføjes det, at man kun må skyde eller på anden vis dræbe dyret, hvis ejeren er blevet advaret på forhånd. Kender man ikke ejeren, skal man indrykke en avisannonce med beskrivelse af dyret og bekendtgøre, at det pågældende dyr fremover risikerer at blive skudt, hvis det færdes på annonceindrykkerens grund. "Advarsel er dog ufornøden, når dyret angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom", hedder det i mark- og vejfredsloven. Hos Aalborg Politi præciserer Hans Flou, at han i tirsdagsavisen udtalte sig i relation til jagtloven. I den stod der indtil for få år siden, at det var tilladt at skyde katte, når de var mere end 150 meter væk fra anden mands hus. Nu er katte slet ikke nævnt i jagtloven. Fortolkning Hans Flou understreger, at der heller ikke ifølge mark- og vejfredsloven er frit slag til at skyde katte. - Man har ret til at fjerne dem, men det betyder jo ikke, at de skal skydes. Og hvis man alligevel skyder en kat, så skal man altså på forhånd have advaret om, at lige netop dén kat vil man ikke se på sin grund. Man skal være i stand til at beskrive den, pointerer politiassistenten. Han mener, at mark- og vejfredsloven sigter på de tilfælde, hvor et husdyr gør skade på omgivelserne, og at en kat med almindelig opførsel ikke er omfattet af intentionerne med loven. - For eksempel vil det nok være et fortolkningsspørgsmål, om man uden videre må skyde en kat, der skider i børnenes sandkasse, nævner Hans Flou. Også den anonyme jæger erkender, at mark- og vejfredsloven er åben for fortolkning. I de tilfælde, hvor han har skudt en kat, har han ikke på forhånd advaret nogen om det. Han forsvarer sig med, at kattene har været oppe at slås med hans hund, og at advarslen derfor var "ufornøden". - Skal det forstås sådan, at kattene angreb din hund? - Det var nok nærmere hunden, der var efter kattene, men når de kommer op at slås, får min hund skader. Det er rigtigt, at man kan diskutere, om kattene har angrebet, bemærker jægeren. Nye regler for kattens vilkår i Danmark er på vej, og i den forbindelse bliver der fra flere sider presset på for at indføre et decideret forbud mod at skyde katte. Den holdning støttes af blandt andre Det Dyreetiske Råd, som på anmodning fra regeringen har lavet en 37 sider lang udtalelse. I udtalelsen fremhæver rådet, at det ifølge den nuværende lovgivning ikke er forbudt at nedskyde herreløse katte, idet bestemmelserne i mark- og vejfredsloven kun gælder de dyr, der har en ejer. Men står det til Det Dyreetiske Råd, skal skud mod katte fremover som hovedregel være helt forbudt.