Kattegatbro skal undersøges

Det er Venstres klare mål, at der i de kommende årtier skal være gode og moderne forbindelser mellem Østdanmark og Vestdanmark. Også når kapaciteten på den fire-sporede forbindelse over Storebælt en dag slipper op.

Derfor glæder jeg mig over, at vi med den store trafikaftale fra januar 2009 igangsatte en analyse, der en gang for alle skal afdække behovet for faste forbindelser mellem øst og vest. Herunder med hensyn til en mulig fast forbindelse over Kattegat. Venstre afventer med spænding resultatet af denne analyse, der ventes at foreligge i 2011, Herefter vil vi tage konkret stilling til om det er økonomisk bæredygtigt at anlægge en brugerbetalt fast forbindelse for biler og tog over Kattegat. Det vil i høj grad være ønskeligt, at en sådan visionær forbindelse viser sig økonomisk realisabel med en overkommelig brugerbetaling. Men vi venter med at konkludere noget som helst til vi har set resultatet af den grundige analyse, der nu er iværksat. Men vi kan lige så godt være ærlige og sige, at der under alle omstændigheder går mindst 15-20 år. før en Kattegatforbindelse kan være realiseret. I mellemtiden er udfordringen af få sat handling bag ordene om de mange andre trafikale hængepartier, der trænger sig hårdt på. Herunder er det yderst fornuftigt at opgradere vejen mellem Holbæk og Kalundborg til motorvej samt udbygge Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg til dobbeltsporet bane. Herved baner vi også vejen for en mulig fast forbindelse, der kan realiseres på længere sigt, hvis projektet viser sig bæredygtigt.