EMNER

Kattegatgruppen klar til at uddele millioner

Engagement og nytænkning kan bane vejen for EU-kroner til kreative græsrødder

DRONNINGLUND/HALS:- Kom bare med ansøgningerne, lyder det overordnede budskab fra sekretariatet bag Kattegatgruppen, som deler penge ud fra det EU-finansierede projekt Leader+, der giver økonomisk tilskud til projekter fra idérige græsrødder. Projektet skal være med til at skabe udvikling i landdistrikterne i det sydøstlige Vendsyssel og Østhimmerland, og der bliver uddelt i alt 12,1 millioner kroner over de næste fire år. Dog kan disse penge højst udgøre halvdelen af finansieringen og kun tilsvare det beløb, som projektemagerne kan skaffe fra offentlige midler. Det er også muligt at søge private fonde om penge. Informationsmøderne rundt i kommunerne har vist, at der allerede er en stor interesse for at få del i EU-midlerne. Specielt spørgsmålet om, hvor man finder de sidste kroner, har været hyppigt stilllet, fortæller Anne Ritman, der er med i sekretariatet, som tager imod ansøgningerne og sender dem videre til Kattegruppen. - Det er vigtigt, at man i sin ansøgning til os dokumenterer, at man fået tilsagn om finansiering fra det offentlige og eventuelt fra private fonde, understreger hun og tilføjer, at det ikke er meningen, at kommunen skal være første prioritet men opfordrer til at søge offentlige fonde som blandt andet tips- og lottomidlerne. Anne Ritman forklarer, at hvis et projekt koster én million kroner, så kan man eventuelt søge om halvdelen hos private fonde, 250.000 kroner fra det offentlige og så de resterende 250.000 kroner fra Leader+. - Der er ingen minimumsgrænse. I princippet kan man søge om 10.000 til 15.000 kroner, for vi skal også have fat i græsrødderne, siger hun. Kreativiteten skal blomstre Repræsentanter fra ældreråd, beboer- og idrætsforeninger samt frivillige organisationer har været blandt deltagerne på møderne, og den primære interesse er gået på oprettelse af nye medborgerhuse. - Man kan ikke bare få tilskud til et nyt tag. Man skal kunne stoppe noget ind i huset, så der bliver noget liv, siger formanden for Kattegatgruppen, Karl Christensen, der er borgmester i Hadsund. At det kræver nytænkning har projektkonsulent for Kattegatgruppen Kristian Bransager fra konsulentfirmaet Sv. Allan Jensen et andet eksempel på. - Der blev også spurgt om et handicaptoilet i et medborgerhus, men det er der ikke noget nyt i. Kan man derimod koble det sammen med nogle aktiviteter for ældre og handicappede, ville det passe bedre inden for rammerne. Af andre projekter er der en stor IT-videnspark, udbygning af et museum og en mindelund, og nogle af disse er så langt fremme på tegnebrættet, at bagmændene er i gang med at søge private midler, fortæller sekretariatet. Forbedre sammenholdet Grundlæggende skal projekterne være med til at forbedre livskvaliteten og gøre folk tilfredse med at bo i områderne. - Det drejer sig om levedygtighed, så landsbyerne kan fortsætte. Mit håb er, at de landsbyer, der er kommet bagud, kan komme i gang igen, for et sådant projekt kan bidrage til noget nyt. Det er noget, man kan være sammen om, siger Kristian Bransager. Karl Christensen nævner eksempler fra Vive og Hou, hvor beboerne er gået sammen om nogle fælles projekter om henholdsvis forsamlingshus og en integreret form for børnehave og skolefritidsordning. Det er projekter i samme stil, Kattegatgruppen efterlyser. Engagement vigtig Den første ansøgningsfrist er 4. november, og derefter vurderer fire projektgrupper ansøgningerne og kommer med en endelig indstilling til selve Kattegatgruppen, der består både af politikere og ikke-politikere fra de seks kommuner i projektet. Kattegatgruppen står for godkendelsen og udvælger de projekter, der bliver indstillet til Fødevaredirektoratet, som står for den formelle godkendelse. Sekretariatet opfordrer interesserede til at følge med på Kattegatgruppens hjemmeside, hvor man kan se, hvad der rører på sig, og hvem der får bevilliget penge. Der er også mulighed for at tage kontakt til de andre Leader+-områder i Danmark og få noget inspiration fra dem. - Vigtigst er at have engagementet, og at der er en masse mennesker bag projektet, siger Kristian Bransager, der sammen med resten af sekretariatet spændt venter på ansøgninger i den kommende tid.