Lokalpolitik

Kattelem kan vise sig at være musefælde

Borgmester frygter at kamp for selvstændig kommune kan blive kostbar

NORDJYLLAND:I kommunalreformen er der åbnet op for, at nuværende kommuner i nogle tilfælde kan køre videre som nu. Borgmester Knud Størup (UP) i Hirtshals mener i princippet, at den løsning vil være den bedste for de lidt over14.000 indbyggere i Hirtshals Kommune. Men han frygter, at det, der bliver betegnet som en kattelem - der kan føre en kommune ud af planen om kommunesammenlægninger - i realiteten i stedet for bliver en musefælde. Kattelemmen består i, at en mindre kommune kan fortsætter som selvstændig, blot den laver en samarbejdsaftale med en større kommune. Mellem Hirtshals, Hjørring og Sindal har der været sonderinger om en frivillig kommunesammenlægninger, og Knud Størup erkender, at en sammenlægning kan blive en nødvendighed. - Problemet er, at hvis Hirtshals Kommune vælger at fortsætte som selvstændig, så skal den samarbejde med en kommune med over 30.000 indbyggere. Det bliver så Hjørring. Geografisk er det den løsning, der passer bedst. Aftalen om samarbejde kan bl.a. omfatte en række sociale områder. Men i et sådant samarbejde bliver det den store kommune, der kommer til at bestemme. Jeg har sådan set intet imod Hjørring, men i et samarbejde, hvor vi ønsker fortsat at have en selvstændig kommune, så frygter jeg, at det bliver sådan, at der bliver den store kommune, der fastlægger politikken, og vi kan blot henvende os ved kasse nr. et i Hjørring og betale det, som det koster, siger Knud Størup. Nærdemokrati og borgerindflydelse er et af de spørgsmål, der optager ham mest i diskussionen om en ny kommunal struktur. - Kommunalreformen er ikke noget borgerønske, men et krav fra Folketinget. Borgerne har ingen problemer med den nuværende struktur. Den fungerer godt, mener Knud Størup. Foruden at være borgmester er han medlem af Nordjyllands Amtsråd, og argumentet om, at det er nødvendigt med større kommuner for at sikre den regionale udvikling, køber han ikke: - Den overordnede regionalpolitik tager amtet taget sig nu af. Jeg har jo oplevet situationen for 20 år siden, da kommunerne kæmpede hårdt mod hinanden for at trække ny virksomheder til. Med de ting, der bliver lagt over til kommunerne, vil vi igen få en situation, hvor kommunerne slås om ny virksomheder. Udviklingen bliver skruet mange år tilbage, og jeg tror ikke på, at det vil gavne nogen af kommunerne.