Lokalpolitik

Kattelemmen blev til en musefælde

Ønsket om bevare de nuværende kommuner var ikke et reelt alternativ

NYHJØRRING:Den nye storkommune bliver en realitet fra 1. januar 2007, men kommunalreformen var hverken et ønske fra de lokale politikere eller borgerne. De fleste har nu vænnet sig til tanken, men flere kæmpede længe for at bevare de eksisterende kommuner, og andre mente at stregerne på landkortet skulle trækkes andre steder. Borgmester Knud Størup (UP) i Hirtshals ønskede, at havnebyen ved Skagerak skulle forblive selvstændig. - Det samlede byråd var fra starten enige om, at Hirtshals havde en størrelse og en erhvervsstruktur, som betød at vi kunne klare os selv, og kommunen ikke nødvendigvis behøvede at blive større, siger Knud Størup. Indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V) åbnede også op for en kattelem, så kommuner med færre end 20.000 indbyggere kunne bevare deres selvstændighed, hvis de ønskede det, men det skulle snart vise sig, at den kattelem var en musefælde, for der fulgte nemlig nogle betingelser med, som ikke gjorde den model spiselig for andre end de særligt udvalgte. - Den kattelem blev vist kun lavet for øernes skyld, så eksempelvis Læsø kun bevare sin selvstændighed og lave en samarbejdsaftale med Frederikshavn, fastslår Knud Størup. Netop kravet om samarbejdsaftaler var det springende punkt for ønsket om at bevare selvstændigheden i Hirtshals. - Samarbejdsaftalen ville få et omfang som betød, at vi reelt ville deponere bestallingen og kompetencen i Hjørring, og så kunne vi lige så godt sidde med ved bordet, hvor tingene bliver besluttet og gå med i Ny Hjørring Kommune, siger Knud Størup. Han erkender dog samtidig, at det sikkert heller ikke have været realistisk for Hirtshals Kommune at stå på egne ben med tanke på de store opgaver, som de fremtidige kommuner bliver på-lagt. Borgmester Søren Risager (V) fra Sindal havde som udgangspunkt heller ingen problemer med, at Sindal Kommune kunne fortsætte som en selvstændig enhed i sin nuværende størrelse. - Der var både fordele ved at blive større og bevare status quo, men det tippede over, da vi fik pålagt langt flere opgaver, for det havde vi simpelt hen ikke brede nok skuldre til at klare selv i Sindal, fastslår Søren Risager. Han peger på den vidtgående specialundervisning som et område, hvor Sindal Kommune ville have problemer med at have den nødvendige faglige viden, hvis man skulle klare opgaven alene. - Samtidig var der et krav om større og større ekspertise, som vi havde svært ved at indfri. Vi har ingen jurister i Sindal Kommune, og vi har kun en planlægger, så vi er i forvejen meget sårbare, og der ville blive stillet endnu flere krav i fremtiden, understreger Søren Risager. Borgmesteren er dog mest bekymret for, at det meget høje private engagement, som det frivillige arbejde i foreningerne baseres på vil gå tabt i en større kommune. Størst modstand mod Ny Hjørring Kommune mødte politikerne i det østlige del af kommunen, hvor flere borgere i Dvergetved, Tolne og Stenhøj i stedet ønskede at slutte sig til Frederikshavn Kommune, men det ønske blev reelt fejet af bordet af Indenrigsministeriet, idet Sindal Kommune ikke fik grønt lys til at afholde den folkeafstemning, som de lokale borgere ønskede. I dette tilfælde eksisterer der dog fortsat en kattelem, idet spørgsmålet igen kan blive taget op i løbet af den første valgperiode efter kommunesammenlægningen.