Lokalpolitik

Kattelemmen er for stor

MARIAGERFJORD:Arne Buus, formand for Hobro-Aalborg Landboforening, mener, at flertallet i Mariagerfjord Byråd er på vej til at overfortolke den nye lov om husdyrbrug. Arne Buus erkender, at kommunerne i særlige tilfælde kan lave skrappere miljøregler end de generelle krav i loven. - Meningen med loven var, at man skulle have en kattelem, så der kan tages særlige hensyn til små, lokale pletter med meget sårbar natur. Men Mariagerfjord Byråd har valgt at inddrage hele oplandet til Mariager Fjord under de skærpede krav, kritiserer Arne Buus, Nibe. Landboforeningen har taget kontakt til Folketingets miljøudvalg for at få undersøgt, om Mariagerfjord Kommune fortolker reglerne rigtigt. Men et svar lader vente på sig. Arne Buus skjuler ikke sit anstrengte forhold til det gamle amt og dets administration af landbrugets sager. - Her troede vi, at vi var sluppet af med amterne og havde fået et statsligt administrationsgrundlag gældende for hele landet. I stedet har vi nu 98 små ¿amter¿, som kan lade faglige spørgsmål komme til politiske afstemninger. Det er forkasteligt, mener den nordjyske landboformand. Ingen bundvending Mariagerfjord Byråd får ikke sidste ord i sagen. Hobro-Aalborg Landbofore-ning vil med sikkerhed anke afgørelsen, hvis byrådet torsdag fastholder at skærpe miljøkravene. Skulle byrådet vælge at droppe den skrappe miljøkurs, kan det imidlertid også medføre klager. Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord Kommune bebuder, at den nøje vil vurdere hver eneste sag om udvidelse af husdyrbrug. - Og vi vil klage, hvis en tilladelse medfører øget belastning af fjorden, siger Henrik Fyhn fra lokalkomitéen. Han er enig i, at nogle udvidelser af landbrug på bundlinjen samlet kan være en miljøgevinst. Alligevel synes han, det er flot, hvis Mariagerfjord Byråd lægger en skrap linje. - Fjorden er meget følsom. I år har vi været heldige med vejret og undgået iltsvind. Havde vi også i år haft en bundvending, tror jeg, mange havde set anderledes på denne sag, siger Henrik Fyhn.