Lokalpolitik

KD-ros til lokalpolitikere - men de skulle spare lidt på brevskriveriet

På generalforsamlingen hos Kristendemokraterne i Jammerbugt Kommune understregede formand Frank Pedersen i sin beretning vigtigheden af, at partiet stadig deltager i debatten, når det gælder lokalpolitikken.

frank pedersen, formand for Kristendemokraterne i Jammerbugt Kommune, understregede vigtigheden af, at medlemmerne deltager i debatten om lokalpolitik.

frank pedersen, formand for Kristendemokraterne i Jammerbugt Kommune, understregede vigtigheden af, at medlemmerne deltager i debatten om lokalpolitik.

- Jeg er meget uenig med borgmester Mogens Gade, når han udtaler, at ”Vi lever i en rigtig god, bette kommune”, sagde Frank Pedersen. Vi kan meget nemmere blive enige om, at vi bor i en meget langstrakt kommune, hvor det til tider opleves noget svært at nå ud til hele kommunen med ”det gode budskab”. En kommune, hvor det for os, som et af de små partier, er vanskeligt at holde den gode kontakt til alle vore medlemmer. Vi er jo ikke så ofte ude med saksen for at klippe silkesløjfer, som vor kære borgmester er. Frank Pedersen omtalte også, at Ingstrup for nylig har følt sig lidt glemt. - Vore politikere gør et stort og godt stykke arbejde, det skal de roses for, pointerede Frank Pedersen, men anbefalede samtidig flere af dem at spare lidt på brevskriveriet. - Det ville medvirke til, at eventuelle nye tilflyttere ikke vælger Jammerbugt fra som en mulighed. Frank Pedersen glædede sig endvidere over, at foreningen har mange besøgende på sin hjemmeside www.kd.dk/jammerbugt. Formanden blev genvalgt. Der var også genvalg af Jens Hansen, Aabybro, Lars Eriksen, Pandrup, Grethe Kristensen, Birkelse, og Jan Olesen, Skovsgård. Suppleanter blev Benthe Ågren Jensen og Tage Sørensen, begge Aabybro. Jens Hansen fremlagde det reviderede regnskab, som viser en kassebeholdning på 7454 kr. og en balance på 10.732 kr. Efter generalforsamlingen holdt sygeplejerske Ole Schnelle et spændende og inspirerende indlæg om flere års arbejde på Hospice i Aalborg. KD holder regionsgeneralforsamling på Sanden Bjerggaard i morgen, fredag, og her har medlemmerne mulighed for at møde den nye landsformand Bjarne Hartung Kirkegaard.