Keine hexerei

I et Synspunkt (21.1.) forstærker Flemming Jansen den almindelige opfattelse hos mange mennesker, at i liberalismens navn er man modstander af enhver skattebetaling.

Den slags må andre da kunne klare! Investering på investering – oftest til ingen rentabel nytte – i stedet for at bidrage til samfundsmekanismen. ”Det danske skattesystem vil fortsat være gennemsyret af en ødelæggende og initiativlammende socialistisk tankegang” skriver denne Jansen bl.a. Det ville klæde debatten om der var mere brugbare eksempler på denne ødelæggelse – systemet er jo i sin opbygning kompliceret fordi det er så demokratisk! Sådanne eksempler har Jansen næppe – det er ikke en del af hans lidt populistiske retorik! Det er altid socialismens skyld! Der er faktisk undersøgelser der viser at langt over halvdelen af befolkningen er tilfreds med modydelserne for den skat de betaler af hver ”luset krone” de tjener. Og i valg af bosætningskommune er det helt andre ting end skatteniveauet der er afgørende. For ikke så mange år siden fik en socialdemokratisk amtsborgmester – Orla Hav – af denne Jansen på puklen for ikke at sikre nok erhvervsjord ved Pandrup! Tiden har vist, at der desværre er rigeligt. Tænk sig troen på, der kan etableres et rentabelt messecenter i de tidligere Flextronic bygninger? Har man bare store armbevægelser, så hopper alle med – der skal nedlægges et hotel i Blokhus – og vi lader andre om at betale skatten! Jansens sure opstød om fjernelse af topskatten er en forsættelse af de ideologiske drømmerier og forsøg på overfladiske mirakelkure – som bl.a. Peter Brixtofte startede for år tilbage i Venstre. En justering af topskatten kunne måske være fornuftig nok, men er næppe noget effektivt redskab til udbygning af beskæftigelse og genskabelse af stabil økonomisk vækst. Med forhold som faldende boligpriser og mangel på beskæftigelse som modspiller vil en lempelse af topskatten sikkert være uden betydning. Jeg tror faktisk beskæftigelsessituationen desværre har udviklet sig således mange igen gerne ville være blandt dem der betaler topskat. Lad os dog som nation i stedet glæde os over de ”nye vinde, der formodentlig fremadrettet” vil blæse fra USA med Barack Obama som præsident, og lad vor fremtid være styret af en genfødt evne til at holde sammen – når det gælder – topskat eller ej!