Hospitaler

Kejserens nye klæder

Regionsrådsformand Ulla Astmans udtalelser i forbindelse med det første spadestik til byggeri ved det gamle sygehus i Hobro giver mig anledning til følgende bemærkninger:

Byggeriet af AMA (almindeligt modtagerafsnit) ved Hobro sygehus er historien om Kejserens nye klæder. At bygge for 20 mio. kr. ved Hobro Sygehus gør ikke de gamle bygninger mere egnet til sygehusdrift. Og det giver ikke de akutte medicinske patienter i Himmerland samme behandling som i resten af regionen. Det er korrekt, når regionsrådsformanden i sin skåltale ved det første spadestik i Hobro siger, at man i Farsø kæmpede imod en AMA. I Farsø mente - og mener - man, at AMA er overflødig. Her ræsonneres, at det er tåbeligt at bygge en AMA til 20 mio. kr., når den kan indrettes i det moderne sygehusbyggeri i Farsø for 750.000 kr. Der er trods alt 19,3 mio. kr. til forskel. Og som bekendt er afstanden fra Hobro til Farsø ikke længere end fra Farsø til Hobro. Det er da heller ikke kun en AMA, man bygger nu. Man bygger 16 stuer til det gamle sygehus, hvor AMA kun vil beslaglægge ca. fire senge. Det er en udbredt opfattelse, at bygningerne ved Hobro Sygehus ikke nu og fremadrettet opfylder kravene til moderne sygehusdrift. Regionsrådsmedlem Birgitte Josefsen opfordrede allerede i november 2008 til, at sygehusbygningerne i Hobro skulle søges udnyttet til døgnbemandet lægehus. Men det er ikke altid økonomien, der tænkes på, undskyldte Ulla Astman, da hun satte spaden i jorden og lod de 20 mio. kr. rulle forleden i Hobro. Og det har Ulla Astman fuldstændig ret i. Det er også mit indtryk efter nu eet år som medlem af regionsrådet. Når et regionsråd gør sig klogere end lægerne og brugerne på, hvad en akut medicinsk patient har brug for, så er der mange gode grunde til at være skeptisk. Historisk set har der altid været en stor lyst i Hobro til at botanisere i funktionerne ved Farsø Sygehus. For et par år siden ville man have fingrene i den store ortopædkirurgiske klinik. Det lykkedes heldigvis ikke. De dygtige kirurger fik skåret helt ud i pap, at det ville være - ikke kun en skam - men en skandale, hvis man på denne måde fik ødelagt, hvad der igennem en 10-årig periode var opbygget og forfinet i Farsø, hvor der løbende er blevet forbedret med et antal topmoderne flow-operationsstuer, og hvor indlæggelsestiderne er blevet væsentligt reduceret. På samme måde siger nu dem, der har forstand på behandling af akutte medicinske patienter - AMA er historien om Kejserens nye klæder. AMA er ikke kommet for at blive. De akutte medicinske patienter i Himmerland skal naturligvis hurtigst muligt omfattes af FAM (fælles akutmodtagelse) i Aalborg og have den samme behandling, som de akutte medicinske patienter i resten af regionen. De skal - ligesom i resten af regionen - have én indgang til sygehusvæsenet, hvor de straks modtages af speciallæger til hurtig og kompetent udredning. At regionsrådsformanden vil forsøge at bilde den himmerlandske befolkning ind, at de vil få den samme behandling i AMA'en i Hobro som i FAM (fælles akutmodtagelserne i Aalborg, Hjørring og Thisted) er at stikke folk blår i øjnene. Det skønnes (af folk, der ved, hvad de taler om), at "ikke over fem senge" vil beslaglægge AMA'en. Byggeriet i Hobro indeholder imidlertid 16 senge. Altså mere end to tredjedele, end der er behov for til AMA. Måske kan vi så se frem til, at der lukkes et tilsvarende antal senge af de allerældste i Hobro. Til en sådan kvalitetsforbedring vil der kunne ses en smule fornuft i at bruge 20 mio. skattekroner - eller 19,2 mio. for meget - på projektet.

Forsiden