Kemikalie-kaos i laboratorium

MILJØRISIKO Hjørring Kommune er tvunget til at vente på hjælp til oprydning

HJØRRING:Giftige kemikalier, kolber med vækstsubstrater og mikroorganismer, den eksplosive Pikrinsyre, rester af vira i reagensglas, blod og blodplasma fra mennesker, slukkede frysere med rådne fisk og andet organisk materiale, jod 135, der kan være radioaktiv, samt andre uidentificerede kemikalier. Det var det syn, der mødte repræsentanter fra Hjørring Kommune, Nordjyllands Amt, Arbejdstilsynet, Skov- og Naturstyrelsen og advokat Bent Halkier, Hjørring, da de på sidstnævntes foranledning besigtigede Centrallaboratoriet for Fiskeri- og Levnedsmiddelindustri i Gjurup vest for Hjørring, ejet af dyrlæge Hans Kierulff Nielsen. Der har ikke været produktion eller forsøg i laboratoriet de seneste to år. Besigtigelsen fandt sted 1. september. Bygningens kælder er endnu ikke undersøgt. Teamleder Thomas Lomholt fra Hjørring Kommunes miljøafdeling, der var med til besigtigelsen, oplyser, at han og de andre på grund af manglende sikkerhedsudstyr ikke turde gå ned i kælderen, hvorfra der lugtede fælt af kemikalier. Eksperterne er enige om, at personer, der bevæger sig ind i lokalerne, er udsat for stor risiko for skader. Og de afviser ikke, at der er fare for omgivelserne. I går skred Hjørring Politi derfor også på foranledning af Hjørring Kommune ind og afspærrede området. På gule skilte overalt på bygningerne står der med store bogstaver skrevet "Adgang forbudt. Overtrædelse straffes efter straffeloven". Ved indkørslen til området er der spærret med rød/hvide bånd. Adgangsforbuddet gælder også ejeren, hvis laboratorium er taget under konkursbehandling. Eksperterne opfordrer til, at der straks gribes ind for at fjerne kemikalier og andre stoffer. Hjørring Kommune er parat til at fjerne alt med det samme. Men man har aldrig været udsat for en lignende situation. Kommunen har ikke de beskyttelsesdragter, personerne, der skal fjerne de giftige ting, skal bruge. Derfor samarbejder man med tre eksperter fra Arbejdstilsynet i Aalborg, Århus og København. De tre skal lægge strategien for, hvordan sagen skal gribes an. Indtil den er klar, kan ingen på grund af sikkerhedsfaren gå ind i bygningerne. Eksperterne taler også om, at noget er så farligt, at det skal destrueres i en autoklave på stedet. Det må simpelthen ikke fjernes fra bygningerne. - Da vi ikke nøjagtigt kender navnene på de stoffer og kemikalier, der findes i bygningerne, er vi nødt til at tage de værste forbehold, inden vi lader nogen slippe ind, siger tilsynsførende ved Arbejdstilsynet i Århus, farmaceut Aase Gry Hansen. Vores fornemste opgave er at sikre, at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt at sende mennesker ind bygningerne. Sammen med biologerne Karin Holk, Arbejdstilsynet Aalborg, og Dorthe Harning, Arbejdstilsynet København, er de ved at finde svarene på en række spørgsmål. Herefter skal der en jurist ind over for at sikre, at der er lovhjemmel for den strategi, de tre anbefaler. Aase Gry Hansen tør ikke love noget, men hun regner med, at det arbejde er tilendebragt i begyndelsen af næste uge.