Kemikalie-kaos opdaget tilfældigt

Da kurator skulle have laboratorium værdisat, blev giftstoffer opdaget af et privat firma

HJØRRING:Det var tilfældighedernes spil, der kom til at afsløre det kemikalske kaos på Centrallaboratoriet for Fiskeri- og Levnedsmiddelindustri i Gjurup ved Hjørring, ejet af dyrlæge Hans Kierulf Nielsen. Det var det private firma Lab-Science i København, der fandt ud af, hvor galt det står til. Laboratoriet er under konkursbehandling, og advokat Bent Halkier, Hjørring, der er kurator for boet, bad derfor om at få værdierne i boet fastsat. Til det formål brugte han Lab-Science. Da advokat Bent Halkier modtog rapporten for Lab-Science, slog han alarm til myndighederne. Det skete, fordi det københavnske firma i rapporten gjorde opmærksom på, at der under gennemgangen blev konstateret flere forhold, der frembyder stor fare for personers færden i laboratoriet. Radioaktive isotoper Indehaveren, Hans Kierulf Nielsen, har bekræftet, at der har været anvendt radioaktive isotoper på laboratoriet. Men på grund af hans sygdom var det ikke muligt for Lab-Science at få et fornuftigt svar på, hvilken type af radioisotoper, der har været anvendt, eller om det kan tænkes, at der stadig er isotoper på laboratoriet. Lab-Science har dog konstateret, at der ingen steder er nogen lovpligtig mærkning med advarselsskilte. Firmaet anbefaler derfor, at man kontakter Statens Institut for Stråle Hygiejne. Mikroorganismer Ved gennemgangen har Lab-Science også konstateret, at laboratoriet har været klassificeret til anvendelse af genmodificerede mikroorganismer. Afhængig af klassifikationen stilles der forskellige krav til til indretning af laboratorierne og produktionsfaciliteter for at forhindre, at mikroorganismerne skal undslippe til omgivelserne. Det indebærer igen, at intet udstyr/inventar må forlade laboratoriet, før det er desinficeret, så eventuelle mikroorganismer er slået ihjel. Her anbefaler Lab-Science, at man tager kontakt til til genteknologi-eksperter under Skov- og Naturstyrelsen, der har kendskab til virksomheden. Eksplosiver Under gennemgangen konstaterede firmaet også højeksplosive stoffer. I rapporten hedder det direkte: Ved gennemgang af laboratorierne er der fundet ekstremt eksplosive stoffer, der absolut kræver ekspertbistand fra forsvaret for at få disse fjernet. Det drejer sig om en glasbeholder indeholdende 500g Pikrinsyre, der på grund af alder er indtørret og dermed ekstremt eksplosiv. I det samme skab er der en beholder, der formodentlig indeholder aromatiske nitroforbindelser. Lab-Science har ikke kunnet identificere stoffet nærmere på grund af skabets udformning og faren ved håndteringen af stoffet. Firmaet anbefaler, at man gennemgår alle kemikalier i laboratoriet for evt. at finde kemikalier, der har tendens til at danne Peroxider, eksplosive stoffer, der dannes, ved længere tids henstand af organiske opløsningsmidler. Firmaet anbefaler, at man kontakter Forsvarets Materiel Kommando for at finde en kemiker med kendskab til eksplosiver og peroxid-dannende kemikalier, der kan gennemgå kemikaliesamlingen. Stor fare I rapporten advarer Lab-Science også mod en stor del standard kemikalier og giftstoffer på laboratoriet. Nogle af disse stoffer hører til i kategorien ekstremt giftige. I ukyndige hænder kan de være til stor fare. Her gør firmaet opmærksom på, at faren for indbrud eller hærværk i en forladt og forfalden ejendom er stor. Den slags ejendomme har det også med at tiltrække nysgerrige. Det er der nu sat en stopper for med politiets spærring af ejendommen. De eksperter, der har besigtiget laboratoriet ved Hjørring 1. september, er nået frem til samme konklusion som Lab-Science. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra advokat Bent Halkier, der opholder sig i udlandet.