Kemo og dårlig hukommelse

En gruppe forskere er knapt midtvejs i det fireårige projekt, som skal afdække om der er en sammenhæng mellem kemobehandling og brystkræftramte kvinders hukommelsesbesvær. - Projektet skyldes, at mange kvinder har fortalt, at de har svært ved at huske og koncentrere sig, når de bliver behandlet med kemoterapi efter en brystkræftoperation. De siger, at det er som om de går i sort, forklarer professor Marianne Ewertz, der er tilknyttet onkologisk afdeling på Aalborg Sygehus. - Det, vi prøver at få fastslået med forskningsprojektet, er, om hukommelsesbesværet skyldes kemoterapien, eller om det er andre ting. Det er jo i sig selv et stort chok at få stillet diagnosen brystkræft, tilføjer hun. 330 nordjyske kvinder er involveret i projektet. 150 er opereret for brystkræft, mens resten fungerer som kontrolgruppe. Tillige er de brystkræftopererede i undersøgelsen delt i to grupper - de, som har fået kemoterapi og de, som der er efterbehandlet med celledræbende stråler. Konklusionen drager forskerne ved at sammenligne de tre grupper, når undersøgelserne om to år er overstået. De halvanden millioner kroner, som ægteparret fra Tornby har testamenteret, er nok til at betale forskernes løn resten af tiden samt kørepenge til deltagerne i forsøget. - Vi kan ikke give løn til deltagerne. Men det er kun rimeligt, at de i det mindste får dækket deres kørselsudgifter, konstaterer Marianne Ewertz, der leder projektet. Hvis mistanken til kemoterapien viser sig at holde stik, vil det ifølge Marianne Ewertz være oplagt i langt højere grad at forberede de brystkræftramte kvinder på bivirkningerne. - Til gengæld vil det ikke være realistisk at droppe kemoterapien i efterbehandlingen. For vi ved med sikkerhed, at det øger muligheden for at overleve efter en brystkræftoperation, siger hun.