Kemoen er en flaskehals

Aalborg Sygehus lever op til nye krav om hurtigere kræftbehandling

Ny cheflæge Tove Nilsson 
 Foto Jens Morten 14/9 2001

Ny cheflæge Tove Nilsson Foto Jens Morten 14/9 2001

NORDJYLLAND:For lidt plads og mangel på læger og sygeplejersker kan få garantierne til de nordjyske kræftpatienter til at krakelere. Det er strålebehandlingen og kemoterapien, der er de sårbare led i behandlingen. - Jeg er især bekymret for kemoterapien. Det er den værste flaskehals, siger Tove Nilsson, cheflæge på Aalborg Sygehus. Siden 1. april har de danske sygehuse, som udfører kræftbehandling, været forpligtet til at levere et såkaldt pakkeforløb til patienter med kræft i lunger, bryst, tarme eller hals. Et forløb, som skal sikre at patienter får den optimale behandling uden forsinkelser undervejs. - Ifølge de meldinger, som jeg får fra de forskellige afdelinger, lykkes det faktisk at leve op til pakkeforløbet. Men vi er sårbare på kemoterapien, siger Tove Nilsson. Dels er syv af de 20 lægestillinger på onkologisk afdeling, som udfører kemoterapi og strålebehandling, ubesatte. Dels lider afdelingen under pladsmangel på trods af, at regionsrådet for et halvt år siden besluttede, at der skulle bygges en pavillon for at løse problemet. Pavillonen en endnu ikke bygget. Lederen af onkologisk afdeling, Lisbeth Juhler Andersen, erkender at afdelingen udgør en flaskehals. - Lige i øjeblikket lever vi lige akkurat op til kravene i pakkeforløbet, idet patienterne kommer i behandling senest fire-fem uger efter, at de er blevet henvist til os. Men det er til stadighed hårdt arbejde at følge med, siger hun. Selv om kræftbehandlingen er blevet mere standardiseret, vil det ifølge Lisbeth Juhler Andersen stadig være nødvendigt at foretage en individuel vurdering af hver enkelt kræftpatient. For eksempel vil en patient med halskræft som regel skulle hurtigere i stråle- eller kemobehandling end en patient, som har fået fjernet en kræftknude i brystet. - Selvfølgelig ville det være dejligt, hvis vi havde kapacitet til at behandle alle patienter straks. Det vil bare kræve meget mere personale og plads, idet kræftpatienter jo kommer i en temmelig ujævn strøm.