Ken­ter fol­der sig ud

For ti­den to­ner han frem på tv-skær­men som rets­psy­kia­te­ren Jør­gen Boas i se­ri­en Liv­vag­ter­ne. Og søn­dag 1. fe­bru­ar kl. 20 står han på sce­nen i Aal­borg Kong­res & Kul­tur Cen­ter med sit eget show.

Tommy Kenter dukker op med pianisten Esben Just i sit show "Kenters Greatest".

Tommy Kenter dukker op med pianisten Esben Just i sit show "Kenters Greatest".

Skue­spil­ler og en­ter­tai­ner Tom­my Ken­ter har et al­si­digt ta­lent, og i sit show "Kenters Greatest" vi­ser han, at han mest­rer hele re­gis­te­ret fra den mest plat­te ko­mik til den stik­ken­de sa­ti­re. Jazz­pia­nist Esben Just leverer musikken.