Kend dit ophav - skriv om det og giv det videre

Og fortæl endelig også de gamle skrøner, lød Henning Lynnerups opfordring til Rostrup-borgere

ROSTRUP:En omvandrende lokalhistoriker kiggede forbi og gjorde stor fyldest. Det satte de 35 fremmødte voksne på Rostrup Skole stor pris på. Med stor indleven fortalte 72-årige Henning Lynnerup, barnefødt og opvokset i området, om gamle dages Rostrup. Som tidligere dyrlæge på egnen og nuværende formand for Lokalhistorisk Forening i Arden Kommune ved han mere end de fleste om Rostrup og omegns lokalhistorie. Og Henning Lynnerup havde imponerende styr på sine data, når han levende berettede om de omkringliggende gårde, om karlene, om sammenholdet, årstallene - og om de værdier, tiden dengang tillod. Men det blev også til en lokalhistorisk beretning om slagsmål, naboskab, begravelser, skikke og meget, andet. Lynnerup lagde ud med kirkens historie. Fortalte, hvordan kirkedistrikterne havde ændret sig over århundrederne. Rostrup-egnen omfattede i 1200-tallet kirker i Rostrup, Stenstrup og Tåstrup Med den sorte død fra 1350 svandt befolkningen ind. Derfor blev kirkerne nedlagt, så der nu kun er Rostrup kirke tilbage. Så var det skolernes tur. Rostrup skole blev indviet i 1737 med det primære mål at lære børnene at læse Biblen. Ville man lære at skrive og regne, måtte man betale yderligere. Børnene havde mange forsømmelser, fordi de skulle arbejde hjemme på gården hos familien. I 1734 rundede Rostrup Skole dagens elevtal på 100. Det betød en ny skole, hvor mejeriet ligger i dag. De mindre landsbyskoler lå Vrå og i Stenstrup. Lynnerup inddrog både stavnsbånd, bystævner, bylove, vedtægter, skilling, mark og rigsdaler, byfogeder, sogneforstandere, sogneråd, skolekommissioner i sin lokalhistorie. Så fulgte lokalhistorien omkring Rostrup og Brøndbjerg, og tilhørerne supplerede livligt med egne historier fra dengang. - Historiefortælling, når det er bedst og på en hel anden måde end den, ungdommen får kendskab til i dag, siger Dorte Ladefoged, Rostrup, som overværede den spændende aftenen i Rostrup Lokalcenter. Selv opfordrede Henning Lynnerup tilhørerne til at opsøge deres egen slægtshistorie. - Kend dit ophav, skriv om det, husk at skrive bagpå dine gamle billede. Tag endelig de gamle skrøner og historier med og giv så det hele videre til den efterlevende slægt. Først derefter har de værdi for den næste generation, og så er det en spændende proces, sagde Henning Lynnerup og mindede om, at Lokalhistorisk Forening har plads til nye medlemmer.