Kendelse kan koste Told og Skat mange millioner

København, torsdag /ritzau/ Told og Skat skal betale penge tilbage til selvejende institutioner som for eksempel erhvervsskoler. En kendelse fra Landsskatteretten betyder, at skattemyndighederne skal betale et betydeligt millionbeløb tilbage til en skole. Sagen drejer sig om momsfradrag og taxametertilskud. Deloitte og Touche Skat, der har ført sagen for en større skole, har fået medhold i, at statens taxametertilskud ikke skal indgå i beregningen af momsfradraget. For større skoler kan det betyde en tilbagebetaling på op mod 10 mio. kr., oplyser Lars Loftager Jørgensen, partner i Deloitte og Touche Skat. - Myndighedernes syn var, at tilskuddet fra staten skulle påvirke momsfradraget. Men Landsskatteretten har underkendt Told og Skat, siger Lars Loftager Jørgensen. Kendelsen kan betyde, at en række selvejende institutioner som eksempelvis erhvervsskoler og købmandsskoler kan fradrage et større momsbeløb end hidtil. Og denne metode kan anvendes med tilbagevirkende kraft fem år tilbage i tiden. Hos Told og Skat har man endnu ikke besluttet, om kendelsen fra Landsskatteretten skal ankes eller ej. Told og Skat har tre måneder til at beslutte, om sagen skal indbringes for domstolene. I første omgang vil skattemyndighederne se på, hvor principiel sagen er. Derefter indstiller man en eventuel anke til Skatteministeriet, og her tages så den endelige beslutning, om sagen skal ankes, oplyser Told og Skat. /ritzau/