Kendelse om vejrenovering

Thisted 21. marts 2007 05:00

VORUPØR: De dårligt vedligeholdte private fællesveje på Laksevej, Muslingevej, Havbovej, Hummervej og Østersvej i Vorupør bliver nu istandsat på lodsejernes regning. Teknik- og miljøudvalget har efter henvendelse fra renovationsfolkene set på de dårlige veje og afsagt en kendelse i sagen. Ifølge vejchef Karl Pedersen fra teknisk forvaltning kan selve kendelsen ikke påklages. Lodsejerne kan kun klage, hvis de mener, at juraen ikke er overholdt i sagen. I alt er omkring 74 lodsejere berørt og ifølge Karl Pedersen kommer istandsættelsen ikke til at koste de store beløb. Han regner med, at hver lodsejer slipper med et beløb i underkanten af 500 kroner. Udover selve istandsættelsen tilbydes lodsejerne en fremtidig vedligeholdelsesordning for 150 kroner årligt. Det kræver dog, at alle er med. Karl Pedersen fortæller i den forbindelse, at lignende sager er på vej i Vorupør. calh

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...